Tumlaren — orutinerade politiker eller medvetet inte brytt sig

Vi befarar att organisationsförändringen har påbörjats av den politiska vänsterledningen utan att ägaren, det vill säga Kommunfullmäktige har fattat beslut därom, menar skribenterna.