Turordning måste baseras på kompetens

Replik till LO 11 april

ANNONS

Det är glädjande att LO fokuserar på moderaternas politik, om än med en blandning av halvsanningar och lögner. Vi har förslagen för en bättre arbetsmarknad där alla kommer till sin rätt oavsett vem man är eller kommer ifrån.

Under den rödgröna regeringens styre har långtidsarbetslösheten ökat trots rådande högkonjunktur. Samtidigt lever många nyanlända i utanförskap och integreras inte in i det svenska samhället. Faktum är att det tar åtta år innan hälften av de nyanlända har ett jobb att gå till – det är inte värdigt ett välfärdssamhälle som Sverige. Vi vill sänka skatterna med särskilt fokus på de med lägst inkomster – det ska alltid löna sig mer att gå till jobbet än på bidrag.

ANNONS

Moderaterna vill se en rättvis arbetsrätt som skyddar mot godtyckliga uppsägningar och som samtidigt anpassas till dagens arbetsmarknad. Därför vill vi att turordningsreglerna ska ändras så att turordningen i högre grad baseras på kompetens. Om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i konkurrens med omvärlden bör kompetens värderas mer än vad som redan görs idag. Flit ska belönas, inte bestraffas.

Vi vill också införa lärlingsjobb så att unga och nyanlända kan få ta de efterlängtade stegen in på arbetsmarknaden, tjäna sin egen lön, betala skatt och göra rätt för sig. När fler jobbar så stärker vi skatteintäkterna och vår gemensamma välfärd – med moderaterna återinförs arbetslinjen i Sverige igen.

Jessica Polfjärd (M)

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Lars-Arne Staxäng (M)

Riksdagsledamot