Hunnebohemmet i Hunnebostrand.
Hunnebohemmet i Hunnebostrand.

Två flyttar är en för mycket för våra äldre

De nuvarande planerna för Hunnebohemmet är att bygga om innan man bygger nytt. Det innebär att de som redan bor på hemmet behöver först flyttas till baracker för boende och sedan ytterligare en flytt tillbaks. Tillgänglig fakta visar att stora förändringar såsom en flytt förkortar äldre och dementas liv.

ANNONS

Prognoser visar att befolkningen i Sotenäs kommun blir äldre och att behovet av platser inom särskilt boende kommer att öka. Visst tror vi att fler kan klara sig hemma med en väl fungerande hemtjänst. Vad vi vet säkert är att fler kommer att få en demensdiagnos när vår befolkning åldras.

LÄS MER:Ny inriktning för Hunnebohemmet

Varför tycker då Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna att man ska bygga om först och sedan bygga nytt? Vi i Liberalerna anser att det bästa är att bygga nytt först. Genom att börja med att bygga nytt behöver de boende bara flytta en gång. Den kostnaden för ett utbyggt och ombyggt Hunnebohem blir 8 till 10 miljoner kronor billigare om man börjar med att bygga ut. Pensionärsorganisationer delar Liberalernas syn på vilken ordning som Hunnebohemmets ny- och ombyggnation bör ske.

ANNONS

Det är dags för våra kollegor inom politiken att lyssna. Lyssna på pensionärsorganisationer, våra kommuninvånare och all tillgänglig forskning. Vi i Liberalerna i Sotenäs lyssnar! Kära kollegor gör detsamma, lyssna på våra invånare, gör om och gör rätt!

Liberalerna i Sotenäs

LÄS MER:Stora utmaningar inom vård och omsorg i Sotenäs