”Den nya starka trenden där människor vill bo och verka i den så kallade 15-minutersstaden gynnar en kommun som Uddevalla.”
”Den nya starka trenden där människor vill bo och verka i den så kallade 15-minutersstaden gynnar en kommun som Uddevalla.” Bild: Lasse Edwartz

Uddevalla gynnas av den nya levnadstrenden

Strukturomvandlingen i samhället är högst påtaglig i dagsläget. Förändrade livsmönster och boendepreferenser, nya digitala arbetssätt, en explosionsartad digitalisering av handeln och nya resvanor är bara några exempel.

ANNONS

Coronapandemin har varit en påskyndande faktor för flera av dessa förändringar. Strukturförändringar som i mångt och mycket, rätt hanterat, kan vara en stor potential och tillgång för kommuner i Uddevallas storlek och geografiska läge.

Uddevallas strategiska placering är unik i sin närhet till så väl Norge som storstadsregionen Göteborgs arbetsmarknad. Här finns en bra mix av stora anrika företag, nyetablerade företag med stor potential och innovativa entreprenörer som snabbt vinner mark. I hela kommunen finns närheten till havet och en fantastisk natur som skapar förutsättning för en aktiv besöksnäring. Detta tillsammans med fina bostäder och bra utbildningsmöjligheter gör att Uddevalla kan vara en plats för hela livet, en attraktiv kommun där många vill leva och verka. Den nya starka trenden där människor vill bo och verka i den så kallade 15-minutersstaden gynnar en kommun som Uddevalla.

ANNONS

LÄS MER:Finansiera småföretagen så att de kan finansiera Sverige

Förutsättningarna är goda för Uddevalla – unika kvaliteter, etablerade styrkor och samhälleliga trender skapar möjlighet till tillväxt. Men det kräver ansträngning, hårt arbete, nära samarbeten, lyhördhet, förändringsvilja och mod.

Trots Uddevallas alla positiva attribut finns det en viktig faktor i ekvationen som behöver få lite extra fokus – kommunens företagsklimat. Vi näringslivsorganisationer representerar ett stort antal företag och branscher, vissa av oss även på nationell nivå men alla med en förankring och närvaro i Uddevalla. Oavsett bransch eller inriktning kan vi konstatera att vi organisationer har flera gemensamma nämnare. Det som ytterst förenar oss är målsättningen att medverka till att skapa bästa tänkbara förutsättningar för Uddevallas företag att driva, utveckla och förstärka sina verksamheter. Vi har gemensamt identifierat nycklar till ett starkt företagsklimat i Uddevalla och samverkar numer kring dessa frågor i vår dialog med kommun och övriga beslutsfattare. Samverkan har aldrig varit viktigare än nu när samhället förändras och trenden pekar till Uddevallas fördel.

LÄS MER:Centrums krögare i gemensam satsning: ”Försvinner restaurangnäringen är en stad död”

Uddevalla kommun, ta hjälp av oss näringslivsorganisationer för att utveckla platsen och företagsklimatet. Vi vill ingen hellre än att se Uddevalla uppnå sin fulla potential och blomstra.

Susann Haggren

näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv

Petra Ohldin Lampinen

näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

Emma Schewenius

ANNONS

bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen

Alexander Rahm

verksamhetsansvarig, Uddevalla Näringsliv

Kent Andréasson (UP)

ordförande, Företagarna Uddevalla