Debattörerna säger nej till nya industriella projekt på Fröland.
Debattörerna säger nej till nya industriella projekt på Fröland. Bild: Lasse Edwartz

Uddevalla – idyll vid vattnet eller förorenad stad?

Med Gustavsberg i spetsen marknadsför sig Uddevalla som en vattennära stad med natursköna områden. I skarp kontrast till detta har det kommit till vår kännedom att Uddevalla kommun öppnat för en expansion av industriområdet på Fröland.

ANNONS

Befintliga och planerade verksamheter som medför negativ miljöpåverkan:

1. Swerock bedriver verksamhet som utvinner en bergtäkt med sprängningar, sprängstenshantering och stenkross.

2. Uddevalla Hamn lastar och lossar malm av olika sorter i en öppen hantering på Frölandskajen.

3. Peab driver ett asfaltverk, som ständigt ger ifrån sig mycket besvärande och hälsopåverkande lukter.

4. Karl-Erik Bender AB har ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för befintlig och utökad hamn- och depåverksamhet i Uddevalla hamn, bland annat har de sökt tillstånd att bygga 4-5 stycken 46,5 meter höga cementsilor.

Dessa verksamheter stämmer dåligt överens med att skapa attraktiva boende- och levnadsmiljöer runt Byfjorden vilket är en del av visionen för stadens utveckling. Vem vill bygga hus i närheten av höga betongbjässar som sprider damm över hus och trädgårdar, promenadstråk och vatten?

ANNONS

Stendamm, luftföroreningar och obehagliga lukter sprider sig lätt med vinden. Tittar man på en kartbild över Kärranäs och Fröland där dessa verksamheter finns, är det lätt att se vart och hur långt spridningen går: Gustavsberg, Skogslyckan, Kurveröd, Herrestad, Källdal, Sunningen, Misteröd, Rörvik, Sunds strand samt området runt Rödön är alla områden som direkt berörs.

Det finns en stor oro att verksamheten runt cementhantering ger utsläpp i vårt vatten med sexvärt krom vilket bevisligen är cancerogent. Denna oro förstärks också av den ökade översvämningsrisken som är välkänd i Uddevalla.

Utifrån våra erfarenheter hittills är det viktigt att vi är många som verkar för frisk luft och rent vatten.

Kombinationen av att nya bostadsområden ska ligga nära vattnet och att öppna upp för miljöfarlig verksamhet på Fröland, rimmar väldigt illa.

Vill vi låta våra barn bada i Byfjorden? Vill vi äta fisken som fiskas där?

Styrelsen för Hermansbuktens Samfällighet

Linn Carlsson

Morgan Ekberg

Anna Bäck

Göran Bäckström

Gabriella Ekebrån

ANNONS