Är det säkert för ungarna att själva ta bussen till träningen när de måste byta på Kampenhof?, uttrycker debattören.
Är det säkert för ungarna att själva ta bussen till träningen när de måste byta på Kampenhof?, uttrycker debattören. Bild: Henrik Lundbjörk

Uddevalla kommun saknar inte utmaningar

Är det säkert för ungarna att själva ta bussen till träningen när de måste byta på Kampenhof?, uttrycker debattören.

ANNONS
|

Den som rör sig i centrum kan med egna ögon se att det finns saker som akut behöver hanteras. Ungdomar i gäng, öppen narkotikahandel, klotter och skadegörelse.

Det är flera saker som har lett till att vi har hamnat där vi är nu, och det vare sig blir, finns eller är en enkel väg att ta oss härifrån. Vi har möjlighet att vända utvecklingen, men det krävs att vi alla arbetar tillsammans, att vi vågar satsa på förebyggande åtgärder samtidigt som vi inte får vara rädda för att använda hårda nypor om så behövs.

Stadens sociala problem hänger samman. Skolresultaten i grundskolan är för dåliga, särskilt för pojkar. En rekordstor andel av våra barn och ungdomar tycker det är otryggt att vara i skolan och att det saknas studiero på lektionerna. En stor kull nyanlända ungdomar har lämnat grundskolan utan gymnasiebehörighet. Detta är en katastrofal utveckling som måste vändas.

ANNONS

Företagarna säger att det största hindret för ett gott företagsklimat är otrygghet och kriminalitet. De företag där ungdomar vanligtvis kan få sina första jobb, som restauranger, caféer och butiker, kämpar för sin överlevnad i en otrygg stadskärna då många helt enkelt inte vågar ta sig till centrum, speciellt på kvällarna. Också våra industriområden har stora problem med stök och skadegörelse.

Runt 17 procent av invånarna i kommunen lever huvudsakligen på bidrag. En stor andel av de invandrare som kom till Uddevalla under åren efter 2015 har nu rullats över i kommunens knä när den statliga etableringsersättningen tagit slut. Den samlade kostnaden för försörjningsstöd är nästan 80 miljoner om året, en nivå som vi inte har sett sedan 90-talskrisen. Varje miljon i ökad kostnad för bidrag är en miljon som inte kan satsas på förebyggande arbete, fler lärare, mindre klasser, fler socialsekreterare och utveckling av SFI och Komvux.

Polisen är underbemannad och tvingas tyvärr välja bland sina ärenden. Vardagsbrottsligheten, den öppna narkotikahandeln och att fånga upp ungdomar på glid har prioriterats bort när den grova brottsligheten måste gå först. Hålla ordning i centrum har blivit en uppgift för kommunala ordningsvakter, när staten har lämnat sitt ansvar.

Det här är saker som gör att man börjar fundera som förälder. Vilken framtid kan mina barn bygga här? Varför ska man behöva väga in risken för en kniv i magen eller bli skjuten när man pratar gymnasieval med sin tonårsdotter? Är det säkert för ungarna att själva ta bussen till träningen när de måste byta på Kampenhof? Vad kan jag som förälder göra för att mitt barn ska känna sig säker både till och från skola, träning som på övrig fritid? Kan jag som förälder ens göra något?

ANNONS

För mig är det svårt att se vad valrörelsen skulle handla om utöver detta som jag ser som kommunens mest akuta problem. Vi kommer att behöva lösa detta tillsammans som Uddevallabor. Jag ser fram emot att ha en dialog med Uddevallas invånare samt övriga partier. Jag hoppas att alla kan vara öppna för att både komma med olika förslag och stå bakom bra idéer oavsett var de än kommer ifrån. Hjälps vi åt kan Uddevalla bli tryggt och säkert igen!

Henrik Sundström (M)

Förstanamn till kommunfullmäktigevalet i Uddevalla kommun

ANNONS