Uddevallapartiet (UP) kan fortsätta oroa sig

Vi konstaterar likaså att vi i vårt inlägg inte med ett enda ord nämnt vindkraft, menar debattörerna.