Torp köpcentrum – Uddevallas verkliga centralpunkt?
Torp köpcentrum – Uddevallas verkliga centralpunkt? Bild: Håkan Fredriksson

Uddevallas nya centrum borde ligga vid Torp

Överväg att riva och lämna obebodda grönytor i nuvarande Uddevalla centrum som är hotat vid en vattenhöjning.

ANNONS

Många av oss som bor i kommunens ytterkanter har svårt att förstå alla turer som Uddevallas kommunpolitiker tar i frågan om sitt nya kommunhus. Och hur de hanterar våra skattemedel.

Försöken att etablera ett ”nytt centrum” i nuvarande ”centrum” av Uddevalla måste väl åtminstone något parti försöka hindra. Handen på hjärtat, vilka skattebetalare är beredda att låta politikerna använda förskräckande mycket av skattemedlen för byggnadsåtgärder med syfte att förhindra översvämningar i nuvarande centrum av Uddevalla och för att där bygga ett nytt kommunhus? Är det bra politik att locka kunder till ett återuppväckt affärscentrum i området längs Kungsgatan då kommunens nuvarande, verkliga centralpunkt är Torp? Betänk att Uddevalla inte tillhör de större kommunerna i landet.

ANNONS

LÄS MER:Fem våningar högt vid ett nytt stadstorg – se kändisarkitektens skisser för Uddevallas nya mångmiljonbygge

Se här, ett nytt förslag:

Avvakta något eller några tiotal år med att bygga ett nytt kommunhus. Uteslut inte möjligheterna att behålla nuvarande kommunhus. Se framtida fördelar med att bygga ett nytt kommunhus i ett nytt kommuncentrum i anslutning till Torp, förslagsvis kallat Nya Uddevalla. Vi som bor i de västra och norra delarna av kommunen får enklare att nå kommunhuset, vilket även gäller invånare söderut i till exempel Ljungskile som via E6 lätt kan nå Torp. Varför skulle inte det vara en faktor att fundera över? Även för boende i nuvarande Uddevalla centrum.

Överväg att göra nuvarande Uddevalla centrum till en stadsdel eller förstad, om förstad låter bättre, med huvudsaklig bostadsbebyggelse i likhet med områdena längs Göteborgsvägen.

LÄS MER:Se hur en leråker blev ett handelscentrum

Låt staden Nya Uddevalla utvecklas i E6-området mot Lanesund och Rotviksbro. Verka kraftfullt för att E6 och riksväg 161 läggs i tunnlar (jämför kostnaden för tunnlar mot kostnaden för långsiktig säkring mot framtida översvämningar i nuvarande ”gamla” centrum av Uddevalla). Verka för byggandet av populära flerfamiljshus, gärna på höjden, från Torps varuhus längs riksväg 161, på lång sikt, även nöjen och kultur, en glittrande oas mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn. Projektera för nya attraktiva villaområden mellan Torp och Rotviksbro beroende på efterfrågan efter eventuella rivningar i Uddevalla centrum. Glöm inte att planera för idrottsanläggningar, denna gång på en bra plats i den nya staden.

ANNONS

Överväg seriöst att riva och sedan lämna obebodda grönytor i nuvarande Uddevalla centrum som är hotat vid en vattenhöjning. Låt återstående delar av Uddevalla centrum utvecklas till en fin, lugn och stilla, ja, jämförelsevis lite ålderdomlig klassisk svensk stadsdel/förstad med god lokal service och ypperlig dagligvaruhandel. Detta i en modern framåtsyftande kommun med det framtida namnet Nya Uddevalla.

Då kan kommunhuset faktiskt behållas på nuvarande plats med rimliga renoveringar och utbyggnader passande en framtida slimmad men nödvändig kommunorganisation.

Håkan Jaldung

Dragsmark

ANNONS