Ukraina, Ryssland eller USA är varken onda eller goda!

Ryssland har uttryckt sin oro ända sedan löftet till Gorbatjov 1989-90, att Nato inte skulle utvidgas, bröts, menar debattörer.