Att järnvägen är eftersatt är ingen nyhet. Jag har jobbat 40 år med järnväg på bland annat Bohusbanan och tyvärr sett förfallet.
Att järnvägen är eftersatt är ingen nyhet. Jag har jobbat 40 år med järnväg på bland annat Bohusbanan och tyvärr sett förfallet. Bild: Karl af Geijerstam

Upprustning av Bohusbanan bäst för bohusläningarna

Det verkar som du inte har läst min insändare med tanke på vad du själv skriver. Jag förespråkar en upprustning av Bohusbanan mellan Göteborg-Strömstad. Inte någon förlängning till Norge.

ANNONS

Svar till

Jan Du Rietz 10 juli

En kostnad för en sådan upprustning av befintlig Bohusbana landar på en bråkdel av vad din drömbana på bropelare kostar.

Boende i Bohuslän lär inte få någon större nytta av en höghastighetsbana som står klar långt efter 2030, för du tror väl inte att processer med tillstånd med mera rullar igenom problemfritt med byggstart senast 2023-2024, som nämndes när tidningen gjorde sitt reportage.

Att jämföra med trafik i Japan blir bara löjligt eftersom det bor lite mer folk där som man kan transportera. Du skriver flera direkttåg och sen flera tåg med många stopp. Du skriver att det skulle bli låga biljettpriser och ifrågasätter att jag skriver att det kommer krävas subventioner. Ja, du får tro vad du vill men jag tror att det skulle krävas subventioner och rejäla sådana.

ANNONS

Mina önskemål om upprustad Bohusbana kallar du för att jag har en ovilja att följa järnvägsutvecklingen. Du får gärna tro att en höghastighetsbana på bropelare är bättre för boende i Bohuslän och det står dig fritt att så göra.

Om du vill kalla det Trump-taktik för att skrämma politiker är upp till dig. Att sammankoppla Göteborg och Oslo med snabbtåg måste väl vara en statlig angelägenhet och inte något som kommunpolitiker i Bohuslän skall syssla med. De bör jobba för alla dem som i dag använder Bohusbanan och skapa förutsättningar för ännu bättre förutsättningar genom att få Bohusbanan upprustad så även människor i denna delen av landet ges goda pendlingsmöjligheter.

Att järnvägen är eftersatt är väl ingen nyhet. Har som jag skrev jobbat 40 år med järnväg på bland annat Bohusbanan och tyvärr sett förfallet och att det ser lika illa ut i hela landet.

Det problemet stavas Trafikverket och hur dåligt detta verk fungerar som myndighet. I ekorrhjulet Trafikverket rullar pengarna ut på analyser, förstudier, konsulter, projekteringar och en massa annat som inte precis hjälper underhållet. Det blir liksom inga pengar kvar.

Jag vill inget annat än att järnvägen ska utvecklas och vara alternativet för resor upp mot cirka 15-20 mil. För längre resor tror jag att efter 2030 kommer elektrifierade flygplan sköta merparten av transporter i länder med begränsad mängd invånare genom flygplan med kanske 30-50 platser, och att man använder betydligt fler flygplatser än i dag.

ANNONS

Jag har ingen fin titel att skriva under med och är hellre anonym. Men jag är tämligen väl insatt i hur det fungerar med järnväg i detta landet. Vi hade säkert kunnat sitta många timmar och prata järnväg, för motståndare till järnväg är jag verkligen inte.

40 år på Järnvägen