Utan bonus ingen elbil

Bonus-malus-systemet bör utvecklas, inte avvecklas, menar debattören.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Fler elbilar är en central del i hur Kristerssons regeringsunderlag vill nå Sveriges klimatmål för 2030. Det omöjliggörs om elbilspremien tas bort. Bonus-malus-systemet bör utvecklas, inte avvecklas. Inför valet angav Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att bonus-malus med bonus för elbilar ska avskaffas. Förutsättningarna att skaffa elbil rycks då undan för tusentals svenskar, som förblir beroende av dyr bensin och diesel.

52 procent av de som kör bensin- och dieselbil kommer inte att skaffa elbil om premien tas bort, enligt en ny Sifo-undersökning från Kvdbil. För hela 58 procent av Kristdemokraternas väljare och 73 procent av Sverigedemokraternas är premien en förutsättning för att skaffa elbil, mot 26 procent av Vänsterpartiets väljare och 19 procent av Miljöpartiets. Nästan sex av tio 56-79-åringar skulle inte överväga elbil utan bonus, mot 37 procent för 18-34-åringarna.

ANNONS

Moderaterna skriver i sin motion om bonus-malus att ”Det har nu blivit uppenbart att systemet har ett antal inbyggda problem.” Hit hör att laddhybrider gynnas mer än de förtjänar, att hantverkare inte får det stöd de behöver samt att en stor del av bonuspengarna hamnar i Norge när elbilar exporteras dit.

Kristdemokraterna, som tidigare angav bonus-malus som en hörnsten i sin politik, avvisade genom Ebba Busch hösten 2020 ett ”system som bara i praktiken riktar sig till de som kan köpa en elbil som kostar en miljon och uppåt.”

Sverigedemokraterna kräver att systemet ska vara självförsörjande, vilket också var ursprungstanken: bonus-utgifterna ska motsvaras av malus-intäkterna.

Sveriges nya regering har fått en att göra-lista. Skåpbilar, mindre lastbilar och husbilar bör få en egen klass med högre bonus. Exporten av elbilar till Norge bör, som KD föreslog i maj, täppas till genom att bonusen betalas ut över flera år i stället för hela beloppet på en gång. Ett pristak på 700 000 kronor för att bilen ska berättiga till bonus förhindrar att skattepengar går till elbilar för en miljon kronor eller mer. Systemet ”kostar gratis” för staten och skattebetalarna genom stegvist sänkt bonus, utfasning av laddhybriderna och stopp för pengar till bilar som inte används i Sverige.

ANNONS

Att avskaffa bonus-malus vore att gå i otakt med väljarna på Kristerssons sida av politiken. Det vore att svika de som idag kör bensin- och dieselbil, boende på landsbygden, äldre och låginkomsttagare. Ska elbil inte vara förbehållet yngre storstadsbor med höga inkomster behövs bonusen. Då får vi också snart fler begagnade elbilar, så att alla kan köra eldrivet.

Kristerssons sida av politiken står starkt och stadigt för Sveriges klimatmål, med undantag för Sverigedemokraterna. År 2030 ska transportsektorns klimatpåverkan minska 70 procent jämfört med 2010. Målet ska inte i första hand nås genom att alla cyklar i ur och skur eller slutar flyga, utan genom att fler kör på el. Därför bör Kristerssons sida av politiken förfina bonus-malus för framtiden, inte förpassa premien till historien.

Mattias Goldmann

2030-sekretariatet

ANNONS