Utbyggd kärnkraft är ett måste för att nå klimatmålen

Det är möjligt att bygga ny kärnkraft som är säker och där man återanvänder avfallsbränsle.

ANNONS

I en rapport från FN:s klimatpanel rekommenderas världens länder att bygga nya kärnkraftverk för att klara klimatmålen.

Man konstaterar att varken kärnkraften eller förnyelsebara energikällor byggs ut i den takt som behövs för att vi skall få bort de fossila utsläppen och klara klimatmålen.

Isabella Lövin (MP), Miljö- och klimatminister samt vice statsminister, håller dock inte med FN:s klimatpanel. Allt tyder därför på att Sverige går vidare med planerna på att avveckla kärnkraften. Senare i år, 2020, står Sverige med endast sex kärnkraftverk i drift.

För att vara säkra på tillgång till uppvärmning och elektricitet kommer Sverige behöva lita till väderberoende subventionerade energikällor som vindkraft och solenergi.

ANNONS

Kärnkraftsavvecklingen sker trots att man vet att det är möjligt att bygga ny kärnkraft som är säker och där man återanvänder avfallsbränsle.

• De nya kärnkraftverken kan drivas med flytande metall som kylmedium. Används bly så fungerar det också som en isolator. Det absorberar i princip alla radioaktiva substanser vid en eventuell allvarlig olycka.

• Befintligt radioaktivt kärnbränsleavfall kan återanvändas. Idag finns det kärnbränsleavfall som kan återanvändas i upp till 5 000 år utan att nytt uran behöver brytas.

Att i ett läge där man vet att energislag som sol och vind inte kan användas för storskalig elproduktion – tekniken ligger långt i framtiden – avveckla kärnkraften är snudd på landsförräderi.

Gordon Pettersson

ANNONS