Lysekilsfärjan.
”Gullmarsbron i stället för färjorna är den viktigaste investering som Lysekil kan göra för sin framtid”, skriver Helene Lycke, Ulf Bertilsson och Roland Karlsson. Bild: Lasse Edwartz

Utred Gullmarsbron innan det är för sent!

Gullmarsbron i stället för färjorna är den viktigaste investering som Lysekil kan göra för sin framtid. Det är Lysekils kommuns och företagens allra viktigaste utvecklingsfråga!

ANNONS

Vi vill påstå att det tack vare vårt agerande genom åren, som nu har gett oss möjligheten att få göra en ÅVS (åtgärdsvalsstudie). Det är en förutsättning för alla infrastrukturprojekt och utförs av Trafikverket. Detta kräver att Lysekils kommun garanterar betalningen för en sådan ÅVS.

Därför är det av största vikt att Lysekils politiker visar att man har visioner, lyssnar på företagarna/näringslivet och satsar två tusendelar av budgeten för 2022 för att genomföra en ÅVS och driver frågan om förändrade finansieringsprinciper. Framtiden för Lysekil ligger i era händer. Företagande bidrar med cirka 200 miljoner i kommunala intäktsskatter årligen!

LÄS MER:Gullmarsbron är en nödvändighet för Lysekil

Företagarna och Näringslivscentrum kräver att Lysekils kommun beslutar om medfinansieringen av en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på 2 miljoner i budgeten för 2022.

ANNONS

Vi har, genom Företagarnas insats på 100 000 kronor startat upp möjligheten att söka medel från Leader, för medfinansiering. Ansökan måste vara inne senast den 10 augusti.

Utföres inte denna ÅVS för Gullmarsbron 2022 kan det inte att bli aktuellt förrän tidigast om fem år igen och då är möjligheten att få en bro över Gullmarn nedlagd för gott!

Vi kan inte stillatigande acceptera att brofrågan inte prioriteras i budgetår 2022.

Budgeten beslutas i kommunfullmäktige den 23 juni.

Stenungsund, Tjörn, Orust har meddelat Västra Götalandsregionen att de finansierar en Åtgärdsvalsstudie för Svanesundsbron år 2022!

Regeringen, Centern och Liberalerna har lagt fram förslag på infrastruktursatsningar på 800 miljarder, då är inte kostnader med som löper varje år framåt i tiden. Gullmarsfärjorna är sådana kostnader som löper år ut och år in. Årskostnader för Gullmarsfärjorna är cirka 55 miljoner om året.

LÄS MER:Ny bro över Gullmarsfjorden kan kosta 2 miljarder

Vad vi vet i dag är att tre färjeleder i regionen är aktuella för diskussioner om fast förbindelse. Det gäller Gullmarsfjorden, Svanesund och Öckerö. Diskussioner pågår om färjeleden över till Fårö. Totalt i Sverige finns det 41 statliga färjor.

Vi vill också att Lysekils kommun agerar, tillsammans med Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla och Fyrbodals kommunalförbund, för att regionen tar ledarrollen och samordnar diskussionerna med finansdepartementet om finansieringen av broinvesteringarna.

ANNONS

Helene Lycke

ordförande i Företagarna i Lysekil

Ulf Bertilsson

ordförande i Näringslivscentrum i Lysekil

Roland Karlsson

vice ordförande i Företagarna och Näringslivscentrum