Hade den förra kommunledningen skött kommunens fastigheter hade de inte varit i så dåligt skick, skriver Matheus Enholm (SD).
Hade den förra kommunledningen skött kommunens fastigheter hade de inte varit i så dåligt skick, skriver Matheus Enholm (SD). Bild: Lasse Edwartz

Utredningen försenar inte en ny förskola

I beslutet från Barn och utbildningsnämnden (BUN) ville man att den nya förskolan skulle stå klar 2022. Jag är väl medveten om att förskolan i Dingle varit i behov av förändring sedan lång tid tillbaka. Ni har haft många år på er att åtgärda detta, men inte löst problemet, eller ens underhållit fastigheterna som är en stor anledning till varför man nu har denna situation.

ANNONS

Svar till

Caritha Jacobsson (S) och Lars-Göran Sunesson (C) 29 augusti

Hade den förra kommunledningen (S, C och MP) skött kommunens fastigheter hade inte fastigheterna varit i så dåligt skick som de är i dag. Man har i många år lagt anmärkningsvärt lite pengar på underhåll, långt under 100 kr per kvadratmeter och år. Man bör ligga på cirka 130 kronor per kvadratmeter och år, vill minnas att det varit nere på 30 kronor per kvadratmeter och år.

Det pågår just nu en stor genomgång av flera skolor. Centrumskolan i Dingle är precis klar med ett mycket gott resultat. Hedekas är i startgroparna med att dra igång med en liknande total genomgång. Det kan finnas möjligheter att göra på samma sätt med förskolan i Dingle för att få till det inom den tiden som BUN önskar.

ANNONS

Att leverera en ny förskola på ”Tyft” till 2022 är en teknisk omöjlighet, vilket även era ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden känner till. Vi är i ett tidigt skede på detaljplanearbetet där. Realistiskt så skulle kanske planen kunna vara klar i slutet av 2022 och en eventuell byggstart kanske 2023, med mål att vara klar 2024.

Det har tidigare aldrig gjorts en grundlig översyn av befintlig förskola i Dingle för att undersöka om det är möjligt att göra en renovering samt utbyggnad. Kommunen har mycket mark på området och det kan absolut finnas en möjlighet att lösa problemet.

Att göra denna utredning är inget som försenar ärendet med tanke på att det skulle ligga så långt fram i tiden med en byggnation på ”Tyft” oavsett.

Då anser vi att det är ansvarsfullt att göra denna utredning för att se på ett alternativ för att få en ny förskola på plats så fort som möjligt, samt att man kan göra denna typ av arbete till sannolikt mindre än halva kostnaden.

Skulle detta visa sig vara en bra lösning så skulle det kunna bli byggstart våren 2021 och stå klart vid årsskiftet 2021/2022. Utredningen ska genomföras i samverkan med förvaltningen på BUN, så alla kommer att få säga sitt innan man väljer alternativ.

ANNONS

Till den tidigare majoriteten S, C och MP: underhåll av kommunens fastigheter är alltid billigare än att lappa och laga för att sedan bygga nytt.

Varje förslösad skattekrona är en stöld från kommunens invånare.

Matheus Enholm (SD)

samhällsbyggnadsråd Munkedal