Men det finns många i vår kommun som inte känner att löftena berör dem, menar skribenten.
Men det finns många i vår kommun som inte känner att löftena berör dem, menar skribenten. Bild: Lasse Edwartz

Utsatta grupper utan konkreta löften - frågor till partierna

Men det finns många i vår kommun som inte känner att löftena berör dem, menar skribenten.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Partierna i Uddevalla är generösa med vallöften. Centrum ska utvecklas, skolan ska bli bättre, fler och gratis parkeringar, lägre skatter, spårvagnar, bra lösningar för Ljungskile och så vidare. Många svepande formuleringar som lämnar stort utrymme för tolkningar kan tyckas.

Men det finns många i vår kommun som inte känner att löftena berör dem. Så som hem- och bostadslösa, ensamma i social isolering, utsatta EU-medborgare, nyanlända, människor med psykisk ohälsa, missbrukare, utförsäkrade långtidssjukskrivna med flera. Människor som vi dagligen möter på Saronhuset. Tyvärr har det på senare tid blivit allt fler yngre, utlandsfödda, liksom ekonomiskt utsatta pensionärer, ensamstående kvinnor med barn och familjer som söker sig till oss. Ett stort engagemang från givare och volontärer på Saronhuset gör livet lite lättare för dem.

ANNONS

Vi tror starkt på tesen att människor måste säkra sin bostad först – snarare än att ta itu med andra frågor först. Med en säker bas i sitt liv kan de sedan ta itu med frågor som missbruk och/eller psykisk sjukdom. Saronhusets vision är: ”Vi vill se ett mer rättvist och medmänskligt Uddevalla där ingen lämnas utanför”.

Mot ovan bakgrund önskar vi inför valet ställa två frågor till samtliga partier i Uddevalla:

1) Delar ni Saronhusets vision? Om ja, vilka är era konkreta förslag för ett mer rättvist och medmänskligt Uddevalla under kommande mandatperiod?

2) Hur ska personer i hemlöshet komma tillbaka till bostadsmarknaden?

PS. Vi lastar inte över problemet på våra demokratiskt valda politiker utan inser att vi alla måste hjälpas åt men för att det ska lyckas på bästa sätt så ber vi er att se till oss och de ideella hjälporganisationer som finns i Uddevalla, så att vi kan få de resurser och den hjälp vi behöver för att kunna ta ett helhetsgrepp runt hemlöshet. Vi är villiga att hjälpa till i en större omfattning än vad vi upplever att vi kan göra idag. Därför ber vi er att räkna med oss så att vi tillsammans kan lösa hemlöshetsfrågan. Vi ser fram emot er återkoppling!

ANNONS

Styrelsen för Saronhuset

genom Margareta Birging ordförande

ANNONS