Vad är sant och vad är inte sant kring turerna om LSK?

Gunnar Persson funderar över om "Skattebetalare" och Ingemar Falks syfte är att svartmåla LSK .

ANNONS

Den aktuella situation om Skarsjövallens framtid har skapat en stor och onödigt infekterad mediedebatt när man ser till vad frågan gäller krasst ekonomiskt. Ja man får känslan av att det är något annat än ekonomi bakom allt man säger i media, inte minst när man försöker förstå vad ”skattebetalare” vill driva fram i sina två insändare mot LSK. Det kan väl inte vara så att ”skattebetalare” bara är ute för att svartmåla och såra kommunens och regionens bästa fotbollslag och fotbollsarena? Det luktar både insinuationer och Jantetänk?

Relevant i frågan kommer fram i Bohusläningens artikel 1/7 om att ”tillgång till kommunala lokaler med låga hyror är viktigare än penningbidrag”, precis det LSK gång på gång framfört i debatten för en likabehandling av föreningarna.

ANNONS

Lite mindre relevant i sak kommer fram i Bohusläningens lördagsartikel, ”Löften som gavs LSK var inget värt – politiskt beslut fattades aldrig”, som mer illustrerar politikens ”svängrum” i dylika frågor. Självklart är en kommunbudget på flera miljarder, där några miljoner går till idrottsrörelsen inte föremål för politiska dagsbeslut. Dessa medel är naturligtvis delegerade till berörda tjänstemän. Om en folkvald vill ”påverka” tjänstemannen i fråga kan bara spekuleras. Skulle så vara, sker det naturligtvis utan skriftlig dokumentation.

Frågan får nog för närvarande sägas vara ”politiskt död” och som LSK ledning påpekar, låta det som varit vara. LSK vill hellre få ändringen av snedbelastningen i föreningsstödet. Det som kommunens utredning i frågan 2018 också påvisar och som kommundirektören tydligen erkänt, lämnats utan åtgärd? Gör något åt detta snarast folkvalda och tjänstemän i Uddevalla kommun!

Till dess något positivt sker från kommunens sida kommer landsbygdsfolkets sympati att ligga hos LSK och Skarsjövallen. LSK ungdomsfotboll, dam- och herrfotbollen är som synes på god väg mot nya höjder och då krävs ett intakt Skarsjövallen till fromma för hela Uddevallas fotbollsverksamhet och landsbygdsfolkets fortsatta dragningskraft till fotbollen i Uddevalla kommun!

Gunnar Persson

Kastet, Stillingsön

Skarsjövallens framtid har hamnat i fokus kring debatten som handlar om LSK och kommunala löften.

ANNONS