Jag har försökt skapa goda livsmiljöer för ungdomar i Uddevalla och känner   mig sårad och kränkt, uttrycker skribenten.

ANNONS