Jag har försökt skapa goda livsmiljöer för ungdomar i Uddevalla och känner   mig sårad och kränkt, uttrycker skribenten.
Jag har försökt skapa goda livsmiljöer för ungdomar i Uddevalla och känner mig sårad och kränkt, uttrycker skribenten. Bild: Matthias Schrader

Vad ger Moderaterna för rätt att kränka ungdomsarbetet?

Jag har försökt skapa goda livsmiljöer för ungdomar i Uddevalla och känner mig sårad och kränkt, uttrycker skribenten.

ANNONS

Den 7 juni kommer Uddevallas ledande moderater ut från sina stora hus med de vackra rummen och hittar en forskningsrapport, som påstår att fritidsgårdsverksamhet ökar kriminaliteten bland ungdomar. Syftet är att skapa konflikt mellan gårdsverksamhet och föreningslivet. Eftersom jag lagt mitt arbetsliv med att försöka skapa goda livsmiljöer för ungdomar i Uddevalla, känner jag mig sårad och kränkt. Jag blir förbannad på attacken mot det goda ledarskap, som vi försökt utöva och okunskapen om verkligheten bland ledande moderater.

Moderaternas strategi tycks vara - här har vi en grupp ungdomar, som vi kan attackera - de saknar säkert resurser att sätta emot. Det finns säkert gårdar med ett dåligt ledarskap, likväl som det finns föreningar som slår ut ungdomar.

ANNONS

Det är inte många år sedan det fanns två stora gäng i Ljungskile, som då var den föreningstätaste kommundelen. Genom politiskt initiativ och en omstrukturering av resurser skapades en fungerande gårdsverksamhet med bärande relationer som grund. Bland annat deltog över 70 ungdomar i musikverksamhet. Gruppen Azizeron vann “Rock of Bohuslän”. Jag vet, att idag har minst fem-sex av de ungdomar som besökte gården egna företag. Övriga som jag känner till är duktiga yrkesutövare.

Tidningen Bohusläningen hade nyligen en artikel som gjorde mig glad. Där “futsalungdomarna” lyfte fram fritidsledarna Ehsan, Alto och Namik på Dalabergs fritidsgård för deras tålmodiga arbete med fotbollen, som medfört att Uddevalla är berömt och känt för sin futsal. Även IFK Uddevalla har och haft en betydande roll, när det gäller utvecklingen av fotbollen och integrationen

Jag tänker på att musikföreningen Adrian, som växte fram ur musiken på före detta Tureborgsgården. “Hjuliusprojektet” uppstod från gårdarna. Musikrummen på gårdarna har haft stor betydelse för många ungdomars utveckling. Den som kanske är mest känd är “Strängen” , som “hängde” på Dalaberg. Jag tänker på Larsa och Verona med flera på Skogslyckans fritidsgård. De har där lagt sin själ, sitt liv och får veta av moderaterna, att de medverkat till att skapa kriminella ungdomar.

ANNONS

De ledande moderaterna i Uddevalla är ute efter att skapa konflikt mellan gårdarna och föreningslivet. Framtiden handlar inte om att skapa konflikt mellan offentliga insatser och föreningsliv utan om att samarbeta, där föreningslivet gör en betydande integrationsinsats.

Jag hoppas att ni tusentals ungdomar som upplevt våra fritidsgårdar som berikande tar tillfället i akt inför stundande val och väljer ett parti, som står för samarbete och utveckling av barn- och ungdomsverksamhet i våra bostadsområden, där offentliga resurser samverkar med ett starkt föreningsliv.

Bo “Hjulius” Antonsson

Forshälladalen

ANNONS