"Vi har fått information om enorma besparingar inom skolan, samtidigt som stora avgångsvederlag delas ut. Man undrar hur det egentligen hänger ihop", skriver "Besvikna Uddevallabor".
"Vi har fått information om enorma besparingar inom skolan, samtidigt som stora avgångsvederlag delas ut. Man undrar hur det egentligen hänger ihop", skriver "Besvikna Uddevallabor". Bild: Lasse Edwartz

Vad händer egentligen i Uddevallas kommunhus?

Kommunansvarigas (politiker och tjänstemän) förtroende är inte direkt på ”topp” i kommunen av flera anledningar.

ANNONS

”Reservlistan” för covid-19-vaccinationer delgavs till slut invånarna, men tilliten känns ändå tveksam. Att betydelsefulla kommunansvariga är särskilt oumbärliga i denna pandemi kan man ifrågasätta. Det finns rekommendationer om att jobba hemifrån, vilket kommunansvariga i högre grad har möjlighet till i jämförelse med sjukvårdspersonal, personal inom äldrevård och hemtjänst, samt ett flertal andra yrkeskategorier. Bland annat kommunfullmäktigemöten hålls digitalt. Detta kan innebära att kommunansvariga kan minska ner på kollektivt åkande. Kostnader för resor till och från jobbet kan då hållas nere. Med all säkerhet är det också till fördel att kunna göra dagligsysslor som annars inte hinns med då man är på jobbet. Risken att bli smittad är också mindre vid jobb hemifrån. Vi kan inte vara utan den oumbärliga personal som tar hand om alla covid-19-fall, våra äldre och övriga sjukdomsdrabbade människor! De måste jobba mer, eventuellt använda kollektivtrafiken mer och i högre grad utsättas för fysisk och psykisk åkomma. De, om någon, ska prioriteras vid eventuella extrabidrag och det vaccin som utdelas.

ANNONS

LÄS MER:Notan för utköp: Kommunerna har betalat minst 7,9 miljoner

Vidare fick den kvinnliga chefen för samhällsbyggnad sluta, men fick ett liknande jobb i en annan kommun. Även den kvinnliga chefen för kultur och fritid som under en längre tid jobbat för kommunen fick avsluta sitt jobb med ett avgångsvederlag. Ännu ett större avgångsvederlag har nyligen delats ut för en kommunal tjänsteman. Det verkar vara en vanlig och dyr åtgärd i Uddevalla kommun. Man kan undra över öppenheten i dessa sammanhang. Jämställdhet och orsaker är saker man kan ifrågasätta.

Vi har i media också fått information om stora förseningar vid skolbygget både i Källdalsområdet och vid Ramneröd. Att det undras över kommunansvarigas planering och kunskap är en naturlig följd, särskilt med alla de enorma extrakostnader det innebär. Enligt information i media säljer kommunen först av bland annat skolfastigheter för att sedan hyra dem. Det vore bra om kommuninnevånarna kunde få en kalkyl över det långsiktiga ekonomiska tänket. Det är skattebetalarnas pengar ni har ansvar för – och slösar med. Vi får hoppas att byggnationen av brandstationen och simhallen fortlöper smärtfritt!

LÄS MER:Förstelärarna i Uddevalla sägs upp – skarp kritik från facket

Vi fick också tidigare via media information att kommunbudgeten var god och sedan att så inte var fallet. Kommunen kanske har fler än en budget som visas för oss skattebetalare. Vi har fått information om enorma besparingar inom skolan, samtidigt som stora avgångsvederlag delas ut. Man undrar hur det egentligen hänger ihop. Har egen erfarenhet som kommunanställd inom skola att ”locket läggs på” i vissa sammanhang.

ANNONS

Kommunansvariga har ett ansvar att visa ett förtroendeingivande och vägledande sätt. Öppenhet från kommunansvariga är viktigt i alla lägen. Ärlighet varar längst – det om något leder till ett ökat förtroende!

Besvikna Uddevallabor

LÄS MER:Kommunen vill spara i skolan men skjuter bara på problemen