Vad skiljer NU-sjukvården från andra sjukhus?

NU-sjukvårdens särskilda sjukhusledning har beslutat att vaccinera sig själv mot covid-19. Det är en åtgärd som inte rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

ANNONS

Svar till Peter Heie (C) och Carina Åström (S)

LÄS MER:Viktigt att våra chefer är närvarande i vården

Beslutet innebär att friska personer går före de sjuka som vårdas i hemtjänst och som inte vaccinerats ännu. Dessa friska individer går före sjuka som behandlas med cellgifter eller immundämpande läkemedel efter transplantation. Man går före utsatta i riskgrupper som till exempel personer med diabetes och hjärt-lungsjukdom med flera som Folkhälsomyndigheten prioriterat på medicinska grunder genom sina rekommendationer.

NU-sjukvårdens styrelse stödjer nu sjukhusledningens beslut i vaccinationsfrågan genom Peter Heie (C) och Carina Åström (S) – som tagit det lätta beslutet att godkänna sjukhusledningens åtgärd att vaccinera sig själva långt före prioriterade personer i vaccinationskön.

ANNONS

Därmed placeras NU-sjukvårdens särskilda ledningsgrupp i en egen prioriteringsgrupp som inte finns i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

LÄS MER:Brist på kompetens är problemet – inte vaccinbrist

Det finns cirka 80 akutsjukhus i Sverige med egna sjukhusledningar. Såvitt framkommit har det endast förekommit vaccination av administrativ personal utan patientkontakt på ett par sjukhus i Sverige. Detta har väckt stor uppmärksamhet i media och orsakat debatt och ifrågasättande. På Karolinska sjukhuset lät två medlemmar av sjukhusledningen vaccinera sig själva. Det utlöste svår kritik från sjukhusdirektören och de två administratörerna har nu tvingats ta time out under tiden som intern utredning pågår.

Frågan som uppkommer är givetvis vad som skiljer NU-sjukvårdens uppdrag från övriga sjukhus i Sverige som motiverar det särskilda beslutet att vaccinera delar av NU-sjukvårdens sjukhusledning? Den frågan behöver de ansvariga politikerna nu svara på.

LÄS MER:NU-sjukvården rustar för tredje coronavåg

För SKR blir åter ett alltför vanligt problem uppenbart. Det finns nu olika prioriteringsordningar på sjukhusen när det gäller om administratörer utan direkt patientkontakt ska omfattas av särskilda rekommendationer när det gäller vaccination mot covid-19. Det finns en generell kraftig reaktion bland allmänheten mot sådana avsteg.

För regionerna haltar det ånyo då det nu finns olika regler både mellan regionerna och även inom Västra Götaland. Något stöd från Folkhälsomyndigheten kan inte NU-sjukvårdens ledning räkna med. Allmänna rekommendationer är tydliga och nyligen uppdaterade.

ANNONS

För väljarna återstår att bedöma vilka politiker de har förtroende för i nästa val.

Thomas Ericson

f.d. överläkare Uddevalla sjukhus

ANNONS