STOCKHOLM 20150311
En man mäter pulsen på sig själv på handleden i samband med en löprunda.  
Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010
STOCKHOLM 20150311 En man mäter pulsen på sig själv på handleden i samband med en löprunda. Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010 Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Väl värt tiden att ta pulsen på alla äldre

Under fem år har ca 1 600 fall av stroke förebyggts genom regionens förebyggande arbete

ANNONS

I februari är det Hjärtemånaden, en månad då Länsföreningen HjärtLung här i Västra Götaland arbetar för att öka kunskapen om riskfaktorer och riktar fokus på skillnader och förbättringsmöjligheter i vården. En riskfaktor för blodpropp och stroke som fler behöver känna till är förmaksflimmer. Förmaksflimmer upptäcks med pulstagning, och alla som är 65+ kan behöva påminna om pulsen nästa gång de söker vård.

Med Hjärtemånaden vill Länsföreningen HjärtLung i Västra Götaland öka kunskapen om hjärtat och hjärtsjukdom, om riskfaktorer och att rikta fokus på skillnader och förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården.

Idag står 19 av landets 21 regioner inför sparkrav i vården – Västra Götalandsregionen är en av dem. Det innebär att det blir än viktigare att satsa på åtgärder som både bidrar till stor nytta för patienterna, men även innebär bättre patientflöden och att mer tid frigörs för vårdpersonalen. En enkel förbättring som förebygger många strokefall är att komma ihåg pulstagningen av alla som är 65+.

ANNONS

Förmaksflimmer, även kallat hjärtflimmer, är vanligt hos äldre. I sig är det inte livshotande men det ger en ökad risk för blodpropp, stroke och är också förenat med en ökad risk för förtidig död. För motverka att förmaksflimmer får dessa konsekvenser krävs ett förbyggande arbete där sjukvården identifierar de patienter som har förmaksflimmer och sätter in behandling i tid för att minska riskerna för stroke.

Enligt Socialstyrelsen drabbas varje år 25 800 svenskar av stroke. Även om det i dagsläget sker färre strokefall jämfört med tidigare år – på grund av förebyggande insatser – så är det fortfarande alldeles för många som drabbas av en förtidig död på grund av stroke. Kvalitetsregistret Riksstroke uppskattar att varje första strokefall i genomsnitt kostar samhället ca 800 000 kronor, och till det kommer mänskligt lidande och anhörigvård. Samtidigt är många fall av stroke enkla att förebygga.

Under fem år har ca 1 600 fall av stroke förebyggts genom regionens förebyggande arbete, sett till den minskning som skett i VGR. Det har uppskattningsvis inneburit besparingar på en miljard, resurser som kan gå till annan vård.

Strokepreventionen är alltså framgångsrik och VGR har kommit en bra bit på vägen i detta arbete, men det finns fortfarande mycket kvar att göra föra att nå ut till fler patienter.

ANNONS

• Påminn om pulsen: alla som är 65+ kan behöva påminna om pulsen när de söker vård för annat. Att mäta puls och blodtryck på äldre patienter möjliggör behandling och förebygger väldigt många hjärt- och kärlsjukdomar, men ibland glöms pulsen bort.

• Det krävs nya metoder för att nå ut till de som sällan eller ogärna söker vård. Här kan vi lära av andra länder. I Storbritannien har till exempel ett arbete initierats där även andra delar av offentlig sektor, men även civilsamhälle, gör så kallade ”safe and well checks” där bland annat pulsen kollas för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

• Regionen behöver följa upp hur väl det preventiva arbetet fungerar. Hur stor andel av de äldre patienterna får sin puls mätt vid besök, och hur nås de grupper som inte idag har en naturlig kontakt med vården? Ett sådant analysarbete sker redan i många andra regioner.

I besparingstider kan det behöva sägas att stroke är en av de kostsammaste sjukdomar vi har: att förebygga stroke är lönsamt. Men varje strokefall som förebyggs är också en människa som kan fortsätta leva sitt vanliga liv, tillsammans med de hon älskar. Det är väl värt tiden att ta pulsen i vården, att påminna vårdcentralen nästa gång du är där – eller att visa den här artikeln för de äldre du känner. Hjälp oss att sprida kunskap under hjärtemånaden – tillsammans förebygger vi fler strokefall.

ANNONS

Bengt Hagstedt

ordförande Länsföreningen HjärtLung i Västra Götaland

ANNONS