”Att gå förbi varannan postlåda utan brev att dela ut är inte särskilt rationellt, varken ekonomiskt eller miljömässigt”, skriver Stefan Johansson, distributionsområdeschef på Postnord.
”Att gå förbi varannan postlåda utan brev att dela ut är inte särskilt rationellt, varken ekonomiskt eller miljömässigt”, skriver Stefan Johansson, distributionsområdeschef på Postnord. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Väldigt få har behov av att få posten varje dag

I skrivande stund är Postnords nya utdelningsmodell, där man som mottagare får post varannan dag, införd i södra Sverige med postnummer som börjar med 20–29. Avsikten är att den här modellen ska införa successivt i resten av Sverige under det här året och nästa.

ANNONS

Svar till Christer Johansson, HSSL Fyrbodal

LÄS MER:Invånarna är inte redo för varannandagsutdelning

Den här förändringen är en anpassning till hushållens och företagens nya behov. Sedan millennieskiftet har mer än hälften av brevvolymerna övergått till främst digitala alternativ. Inom kort kommer vi bara ha brev att dela ut till ungefär vartannat hushåll. Postnord har inte fått en krona i stöd till den postservicen i Sverige. Därför måste vi effektivisera vår verksamhet när intäkterna tryter.

Den samhällsomfattande postservicen måste vara kostnadseffektiv och möta de behov som hushåll och företag har. Att gå förbi varannan postlåda utan brev att dela ut är inte särskilt rationellt, varken ekonomiskt eller miljömässigt. I de undersökningar som är gjorda är det väldigt få som säger sig ha behov av postutdelning varje dag. Däremot önskar man få paket snabbt de gånger man har beställt något. Därför förbättrar vi kontinuerligt vår paketservice och vi kommer fortsätta att dela ut paket och expressbrev dagligen, medan de vanliga breven delas ut varannan. Den nya utdelningsmodellen kommer alltså inte påverka mottagarnas möjligheter att ta emot paketen.

ANNONS

Det är värt att komma ihåg att breven även med den nya utdelningsmodellen kommer att delas ut inom två arbetsdagar, precis som innan.

LÄS MER:Hedekasbor upprörda över förändrad postutdelning

När beslut väl är fattat om att den nya utdelningsmodellen ska rullas ut i en ny region, får alla postmottagare information i sin postlåda om vilka förändringar som är på gång och hur de kommer att påverkas. Vi annonserar även i media, både tryckt och social.

Om vi har kallat området med postnummer 40–51, som kommer att få den nya utdelningsmodellen i början av maj, för "Göteborgsregionen" så är det naturligtvis inte korrekt, och det beklagar jag.

Rätt ska vara rätt.

Stefan Johansson

distributionsområdeschef Postnord

LÄS MER:Ge Postnord stöd för att klara sitt samhällsuppdrag