Dalslands sjukhus
Dalslands sjukhus

Väldigt få utnyttjar nattjouren i Dalsland

Blågröna majoriteten: Därför kan inte all vård finnas på alla platser

ANNONS

Det finns många åsikter om nattjouren, som drivs av Närhälsan i Bäckefors. Det är inte konstigt att det blir obegripligt för folk när olika politiker lite vårdslöst påstår både det ena och det andra. Nattjouren vid Bäckefors är inte och har aldrig varit en akutmottagning. Den är helt enkelt en nattöppen vårdcentral och borde kallas nattvårdcentralen. En vårdcentral tar aldrig hand om livshotande akuta sjukdomar. Personer med sådana tillstånd måste in till NU-sjukvårdens specialistvård omedelbart. För att vården ska vara säker och trygg är det viktigt att alla politiker som ger sig in i debatten förstår den skillnaden. Det viktigaste för oss som är ansvariga för dalslänningarnas vård är att den är trygg, säker och tillgänglig.

ANNONS

Närhälsans jourcentral i Bäckefors är den enda i hela Västra Götaland som är öppen hela natten. Det är en nyttighet som i dag används av färre än 2 personer per natt. Medeltalet är 1,15 besökare per natt. Det är dyrt och det tar pengar från annan vård i Dalsland. Till exempel skulle kostnaden räcka till en fullutrustad ambulans.

Inför 2020 föreslås Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att öppettiderna på jourcentralen ändras till 17-24 på vardagar och 10-24 på lördagar, söndagar och helgdagar. I övrigt är verksamheten oförändrad. Vårdcentralen finns kvar och dessutom med goda jourtider. Öppettiderna för jourcentralen i Bäckefors är därefter i nivå med de vid jourcentralerna i Tanumshede och Uddevalla.

Socialdemokraterna vill få det att framstå som om att vården inte har fått några pengar de senaste åren. Det är långt ifrån sanningen. Sjukvården har fått mellan 4 och 6 procent mer pengar varje år, vilket i ett Sverigesnitt är mycket högt. Vi pratar om flera miljarder kronor som satsats på sjukvården den senaste åren. Men vården förändras. Specialistvården på sjukhusen förändras. Det blir allt viktigare att alla patienter får lika bra vård. Därför kan inte all vård finnas på alla platser, det gör att den blir sämre. Det som ska finnas på alla platser är den vård vi behöver ofta och som inte är komplicerad. Därför pågår en stor omställning av hur vården är organiserad.

ANNONS

Samtidigt måste vi som ansvarsfulla politiker förhålla oss till verkligheten och de ekonomiska begränsningar som tyvärr finns. Dessutom går vi mot ekonomiskt kärvare tider, vilket innebär att vi måste göra tuffa prioriteringar i hela Västra Götaland. Då måste vi ställa oss frågan om en nattjour i Bäckefors, som används av 1,15 personer per natt, ska få kosta vad den kosta vill. Kan dessa pengar användas på ett annat sätt där de kommer dalslänningarna bättre till del? Vi tror det, och vi kommer fortsätta göra allt i vår makt för att dalslänningarna ska få den mest högkvalitativa vården det är möjligt.

Linda Jansson (M)

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd Norra

Margareta Fredriksson (L)

1:e Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd Norra

Kenneth Gustavsson (C)

Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnd Norra

Hans-Joachim Isenheim (mp)

Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnd Norra

Hans-Carl Carlson (KD)

Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnd Norra