Våldsutsatta barns rättigheter upp på den politiska agendan

Nästa vecka arrangeras en vecka fri från våld runt om i landet, uttrycker debattören.