Socialdemokraterna är inte så imponerade av badhuset och andra beslut under året.
Socialdemokraterna är inte så imponerade av badhuset och andra beslut under året. Bild: Karl af Geijerstam

Var det detta som väljarna ville?

Socialdemokraterna: Samverkansmajoriteten fattar beslut i stängda rum.

ANNONS
|

Ett år har nu gått med den nya sexpartimajoriteten vid rodret för Uddevalla kommun. Samverkansmajoriteten, bestående av Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet, har under sitt första år fattat ett antal kontroversiella beslut. Några exempel:

1. Utökad politisk organisation och höjda arvoden (4-5 miljoner som gick snabbt att genomföra, med stöd utav SD)

2. Privatisering av hela äldreomsorgen i Ljungskile (med stöd utav SD)

3. Privatisering av Uddevallahems bostadsbestånd (Sundberg, del av Hovhult

4. Stoppat badhusbygget i centrum som redan kostat ca 30 miljoner – vill bygga på Rimnersområdet? (med stöd utav SD)

5. Neddragningar av den förebyggande verksamheten (kortsiktigtsparande, med stöd utav SD)

ANNONS

6. Nedläggning utav musikklasserna 4-5 på Västerskolan

7. Nedläggning av Karlsberg förskola, en centralt belägen förskola som behövs för att erbjuda fler förskoleplatser samt att minska barngruppernas storlek

8. Borttagande av lovkort för ungdomar inom kollektivtrafiken

9. Bygga om busshållplatserna på Västanvindsvägen (1,5 miljon som kunnat gå till annat)

10. Stoppat arbetet med att utveckla ett stadsnära och tillgängligt friluftsliv längs strandpromenaden från Skeppsviken till Lindesnäs.

11. Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) har under året lyckats med konststycket att förhandla så två kvinnliga förvaltningschefer lämnat kommunen

12. Tecknat avtal utanför den kommunala kompetensen med främmande makt, den kommunistiska diktaturen Kina.

Den nya majoriteten valde att styra med S, V och MP budget & uppdrag 2019, vilket gör att det är en budget i balans. Nästa år är första året med samverkansmajoritetens egna budget. Det ser betydligt kärvare ut för 2020 att få en budget i balans, så fler nedskärningar planeras inom alla förvaltningar.

Namnet ”Samverkansmajoriteten” förpliktigar men tydligen handlar det bara om att försöka komma överens internt, då vi hålls helt utanför och ofta får beslutsformuleringar väldigt sent. Tydligen fattas alla beslut i M6 som vi gissar står för de sex gubbar som är ledare för Samverkansmajoriteten?

Vi vill påminna om Uddevallas värdegrund med öppenhet, respekt och professionalitet som vi gemensamt beslutat om. Även denna förpliktigar.

ANNONS

Undra om det var detta deras väljare förväntade sig?

Uddevalla hade gått mot en positivare utveckling om Socialdemokraterna fått vara med och påverka!

Socialdemokraternas gruppledare:

Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsen, Paula Berger, kommunfullmäktige, Stefan Skoglund, socialnämnden, Cecilia Sandberg, barn & utbildningsnämnden, Kennet Engelbrektsson, samhällsbyggnadsnämnden, Annelie Högberg, kultur- och fritidsnämnden, Anna-Lena Heydar, Uddevalla Energi

ANNONS