Var finns haken kring den nya Ljungskileskolan?

Som Ljungskilebo, men framförallt skattebetalare i Uddevalla kommun, är det beklämmande, oroande och upprörande att ta del av informationen kring bygget av den nya Ljungskileskolan.

ANNONS
|

Ju mer jag läser och hör desto mer undrar jag över var ambitionsnivån ligger hos kommunen. Upprepade mantran från majoriteten ger sken av att det viktigaste verkar vara att få skolbygget klart i tid. Vad resultatet blir spelar mindre roll. Det finns idag ett så stort antal frågetecken och bevisade brister att ingen politiker med någon form av lyhördhet kan trumma på som om allt vore frid och fröjd.

Utvecklingsarbeten bör rikta sig mot sina kunder och användare. Då kommunen valt att inte blanda in vare sig skolpersonal, elever och/eller andra direkt berörda parter blir det tydligt att medborgardialogen anses oviktig. Eller besvärar den rent av?

ANNONS

Ett litet urval av punkter som också verkar ignoreras:

- Megaskolan för cirka 1050 elever kommer att ha för liten högstadiedel redan när den invigs.

- En av de två idrottshallarna är för liten och inte ändamålsenlig.

- Otillräckliga ytor utomhus ger försämrade möjligheter för fysisk aktivitet.

- En enda matsal där schemaläggningen inte ens går ihop i teorin. Alldeles för stor, men ändå otillräcklig.

- En hårt trafikerad väg rakt genom skolgården, där hundratals elever tvingas passera flera gånger dagligen på grund av skolans bristfälliga utformning.

- En i övrigt utdömd och ohållbar trafiksituation (enligt trafikutredningarna 2017 och 2019) där det idag, fortfarande(!), saknas förslag på genomförbara lösningar.

- En blandning av barn mellan 6 och 16 år i samma lokaler är olämplig, i synnerhet för de yngre.

Att sälja ut kommunal mark till privata aktörer för att sedan hyra den har vid upprepade tillfällen runt om i landet visat sig bli cirka 20-25 procent dyrare, jämfört med att stå för ägandet själv. Detta då det offentliga har bättre lånevillkor än det privata samt saknar vinstkrav.

Det principiella upplägget här påminner om ett sms-lån. Det kommer snabbt in pengar så att man kan lova, spendera och bli populär, men hej vad dyrt det blir på lång sikt! På så lång sikt att väljarna ska ha glömt vem som orsakade fördyringen?

ANNONS

Jag har ännu inte kunnat ta del av några detaljerade kalkyler som visar på den ekonomiska vinningen för Uddevalla kommun. En sådan kalkyl skulle hjälpa kommunen att argumentera för sin sak inför skattebetalarna i Uddevalla, så varför presenteras den inte?

Bemötanden och svar från Moderaterna och Centerpartiet hittills har bland annat varit arroganta, anklagande, uppvisat tydliga kunskapsbrister om verkligheten samt i de flesta fall varit undvikande och saknat faktabaserade motargument. Socialdemokraterna och Liberalerna har varit i det närmaste osynliga. Varför är ni så tysta?

När majoritetens reaktion, på massivt ifrågasättande och uppvisande av stora brister, är att än mer bestämt blunda och gasa hårdare behöver man inte ens vara konspiratoriskt lagd för att ställa frågan: Var finns den egentliga haken?

Oroad förälder och skattebetalare

ANNONS