Magnus Harjapää
Magnus Harjapää Bild: Peter Wahlström

Vår region kan inte påverka klimatet på något avgörande sätt

Sverigedemokraterna: Vi måste utgå från de globala utsläppen

ANNONS

Svar på Magnus Berntsson (KD) och Peter Sögaard (MP) 24/6

LÄS MER:Klimatkatastrof hotar regionen om vi inte gör något

Västra Götalandsregionen har en i grunden god ambition med sitt klimat- och miljöarbete, men debattörerna uppvisar en förvånande stor naivitet genom att uppenbarligen på allvar tro att regionen som organisation kan förhindra eller till och med lösa eventuella negativa framtida klimatförändringar.

Att regionen redan räknar på sina direkta utsläpp och gör ett gott arbete med att försöka minska, eller åtminstone bibehålla, våra låga utsläppsnivåer trots den stora befolkningsökningen är givetvis bra och nödvändigt. Dock missar regionen arbetet med det fundamentala klimatmålet, vilket borde vara att minska Västra Götalandsregionens globala miljöbelastning. I Sverige och i vår region är vi duktiga på att ta klimatansvar och faktum är att om vi utgår från skogens koldioxidupptagningsförmåga, så ligger Sverige redan på plus minus noll när det gäller koldioxidutsläpp.

ANNONS

Sverigedemokraterna har under flera år påtalat och hävdat att enbart räkna på de direkta utsläppen i vår region inte är lösningen på problemet, då merparten av dessa kommer från indirekta utsläpp. Alltså från produktion och andra utsläpp i länder med betydligt lägre miljökrav än i Sverige, eftersom nedsmutsningen inte känner några gränser. Tyvärr är många av våra regionala miljösatsningar av en sådan art att de måhända ger ett bra intryck lokalt, samtidigt som vi gör miljövinster på andra länders bekostnad. Detta tycks dock inte bekomma vissa politiker i regionen, eller så har de fortfarande inte uppfattat eller förstått problematiken.

Om nu Västra Götalandsregionen verkligen vill göra miljösatsningar, på riktigt, är det den totala koldioxidmängden av vår konsumtion vi måste räkna på. Alltså att våra upphandlingar och miljösatsningar måste ses i ett livscykelperspektiv där vi räknar med hela miljöeffekten, ända från tillverkning/produktion till eventuell kassering eller återvinning och inte enbart själva varans direkta utsläpp eller miljöbelastning. Kan vi i Regionen bidra till att minska den totala globala miljöbelastningen, så kommer vi indirekt att också bidra till ett bibehållande av den biologiska mångfalden och detta inte bara i Sverige utan även i andra länder.

Sverigedemokraterna har i princip inte något emot en koldioxidbudget eftersom Västra Götalandsregionen redan nu tar ett stort klimat- och miljöansvar i syfte att minska våra utsläpp. Men om regionen vill förstärka och förtydliga sin miljöroll, så skall koldioxidbudgeten utgå ifrån de totala utsläppen.

ANNONS

Vi måste också inse att klimat- och miljöhot är globala och därmed bara kan lösas genom globala överenskommelser och åtgärder. Att tro, och som politiker påstå, att mindre än en promille av världens befolkning i vår region skulle kunna ha ett ensidigt avgörande inflytande över en ”klimatkatastrof” är alarmistiskt och bortom sans och förnuft.

Magnus Harjapää (SD)

Ledamot i miljönämnden samt ersättare i regionstyrelsen