Våra satsningar ger pensionärerna mer i plånboken

Socialdemokraterna: Så bygger vi ett starkare samhälle.

ANNONS

I höstbudgeten tar vi nya initiativ för att få fler i arbete, en starkare välfärd och bättre ekonomi för pensionärer. Vi ökar också resurserna till trygghet och säkerhet.

Alla som kan jobba ska jobba. Sedan 2014 har regeringens politik bidragit till att 350 000 fler har ett jobb att gå till. Aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik är central för att fler ska kunna pröva nya vägar i arbetslivet. Satsningen på Kunskapslyftet har varit bra. Etableringsjobb införs för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete. Det är så vi stärker arbetsmarknaden för framtiden.

Under förra mandatperioden gjorde den S-ledda regeringen enorma satsningar på välfärden. Nu fullföljer vi vårt vallöfte och fortsätter satsa på vård, skola och omsorg, för vi vet att behoven är stora!

ANNONS

Sveriges äldre har rätt till en trygg ålderdom. Nu avskaffar vi den skatteklyfta för pensionärer som den moderatledda regeringen införde. Vår satsning på höjd garantipension och höjt bostadstillägg ger i genomsnitt mer i plånboken.

Den organiserade brottsligheten, skjutningar och sprängningar ska bekämpas. Vid sidan av sociala insatser ska Polisen ha de resurser och verktyg som krävs för att bekämpa brotten. Sedan 2014 har vi gjort historiskt stora satsningar på Polisen och Tullverket. Antalet polisstudenter har nu fördubblats, men vi är inte nöjda. Målet är att senast 2024 ha 10 000 fler polisanställda. I budgeten finns det också satsningar på de rättsvårdandemyndigheterna.

Kommunerna måste få stöd så att de kan klara sin ekonomi. Särskilda medel fördelas till kommuner som har tagit emot en stor andel nyanlända i förhållande till sin befolkning. Så investerar vi för framtiden.

Med januariavtalet som grund skapar vi förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så bygger vi ett starkare samhälle.

Jörgen Hellman (S)

Paula Holmqvist (S)

Mats Wiking (S)

riksdagsledamöter