"Socialdemokraterna menar att det är hög tid att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården", uttrycker debattören.
"Socialdemokraterna menar att det är hög tid att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården", uttrycker debattören. Bild: Erik Nylander/TT

Vård efter behov inte plånbokens tjocklek

I hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf står det att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

ANNONS

Tyvärr är det inte så i verkligheten.  Eller att vi svårt att kontrollera om det är så när regionerna upphandlar vård där man samtidigt tar emot försäkringspatienter. Det är inget nytt att de patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring får vård före patienter från den offentliga sjukvården. Men också att en och samma privata vårdgivare erbjuder olika väntetidsgarantier för patienter med privat sjukvårdsförsäkring respektive patienter vars vård är skattefinansierad.

Kruxet är att när en vårdgivare blandar offentliga och privata patienter finns mycket små möjligheter att kunna följa detta. Trots att det är vi skattebetalare som betalar denna köpta vård.

ANNONS

I dagarna har Västra Götalandsregionen beslutat att utdöma en ekonomisk sanktion på 1,5 miljoner kronor mot en privat vårdgivare, en vårdgivare som vi vet blandar privata och offentliga patienter. Regionen har betalat det privata vårdbolaget för att utföra ögonsjukvård. De har begått avtalsbrott mot regionen genom att under en längre tid inte ha kunnat ge patienterna vård i tid som de avtalat och fått betalt för. Detta har påverkat flera tusen patienter och väntetiden i sig har dessutom förvärrat det medicinska läget.

Men följer bolaget principen vård efter behov? Om vi hade haft insyn i bolaget hade vi vetat om deras patienter med privat sjukvårdsförsäkring också fått vänta lika länge. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har rapporterat om att personer med privat sjukvårdsförsäkring går före i vårdkön, sannolikt utan att ha större medicinska behov. Det är ju själva affärsidén med en försäkring.

För mig väcker det frågor om övriga avtal regionen har med bolag som blandar patienter och om det finns olika köer.

Att skattefinansierade patienter behandlas annorlunda än patienter med privata sjukvårdsförsäkringar, när de står i samma vårdkö, är helt oacceptabelt. Vår S-ledda regering har tagit initiativ så att privata vårdgivare som utför hälso- och sjukvård åt en region inte samtidigt få ta emot patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring för samma vård, men Moderaterna har motsatt sig detta.

ANNONS

Socialdemokraterna menar att det är hög tid att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården.

Janette Olsson,

regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen

ANNONS