En stor del av reningsverkens avfall sprids direkt på åkrarna, skriver Lars Olrog (C).
En stor del av reningsverkens avfall sprids direkt på åkrarna, skriver Lars Olrog (C). Bild: Kenny Hjälte

Vårda och bevara vår åkermark – en angelägenhet för alla

I dag hotas åkermarken både av exploatering för byggnation och av att bli slutstation för samhällets avfall. En stor del av det avfall/slam som produceras i kommunernas reningsverk sprids direkt på åkermark och mängderna kan komma att öka.

ANNONS

Slammet innehåller visserligen nyttiga ämnen som fosfor, som lantbruket kan ha nytta av, men också en lång rad giftiga och skadliga ämnen som inte bör belasta livsmedelsproduktionen. Tanums kommun har därför sagt nej till denna spridning, bland annat i sin nya miljö- och klimatpolicy. En hållning som också ligger i linje med flera av målen i det pågående arbetet med det världsomspännande miljöprogrammet Agenda 2030, som kommun arbetar med.

Tanums kommun beslutade i våras att också gå vidare, med siktet inställt på en långsiktigt hållbar lösning för hantering av slammet från de kommunala reningsverken, enligt principen: torka slammet – bränn slammet – hantera askan från förbränningen för att utvinna bland annat ren fosfor som kan gå tillbaka till jordbruket, utan belastning av giftiga och skadliga substanser. Det finns i dag etablerade återvinningsföretag som redan kan denna teknik. Den omfattande utredning som det lokala avfallsbolaget Rambo gjorde 2018, tillsammans med omgivande kommuner, ser också positivt på dessa möjligheter.

ANNONS

LÄS MER:Centern tar debatt för att rädda jordbruksmark i Tanum

Efter förslag från tekniska nämnden, har kommunfullmäktige i Tanum gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta dessa planer för långsiktigt hållbar slamhantering vidare till Fyrbodals kommunalförbund och hoppas därigenom få till stånd ett samarbete mellan kommunerna i vårt område.

Åkermarken är en värdefull resurs för hela samhället och ger en verklig trygghet för oss och kommande kommuninnevånare. Att vårda och bevara den rena åkerjorden är en angelägenhet inte bara för bönder, utan för alla.

Lars Olrog

ledamot i tekniska nämnden

Centerpartiet i Tanum