Jonas Ericsson
Jonas Ericsson Bild: Vision

Vården måste värna om administratörerna

Administratörer är viktiga - för det är de som låter vårdpersonalen prioritera vårdarbetet

ANNONS

I dag den 9 december vill fackförbundet Vision lyfta och föra fram alla våra Medicinska sekreterare och sjukvårdsadministratörer som gör att sjukvården flyter på och vi får den vård vi behöver när vi behöver den.

Det är inte administratörerna och sekreterarna som vårdar oss, däremot ser de till att du kommer dit du ska i rätt tid, de hjälper dig med dina frågor inför ditt besök, de planerar in ditt besök och är den du oftast träffar först när du kommer till sjukvården.

En arbetsdag i administrationen kan vara att boka in besök, skicka kallelser, diagnosregistrera besök för att statistik och underlag till budget ska hamna rätt i vårdens IT-system.

ANNONS

Vidare kan det vara att skriva journalanteckningar, brev, intyg, remisser och liknande utifrån diktat och svara i telefon mellan 8-17.

Som administratör är man även ett stöd för sina kollegor med frågor runt all administration. Som sekreterare sitter man ofta i en reception ut mot entrén. Man ser och hälsar på alla som kommer in på mottagningen och jobbar aldrig ostört. Man är oftast den första patienten träffar när de kommer in på mottagningen, vilket kräver ett bra bemötande och ett medmänskligt engagemang i en utsatt situation.

Man träffar många patienter och anhöriga, oftast är det glada möten där man visar dem rätt på mottagningen eller bara byter några ord när de vill prata lite innan sina besök.

Uttryck såsom irritation, ilska, frustration, oro och rädsla kan förekomma och vara svåra att hantera men oftast behöver man bara lyssna.

Så alla ni som någon gång varit i kontakt med sjukvården skänk våra Medicinska sekreterare och sjukvårdsadministratörer en extra tanke i dag. Även de som inte alltid syns är viktiga i vården. Och till våra arbetsgivare säger vi, administratörer är viktiga för det är dom som låter vårdpersonalen prioritera vårdarbetet.

Jonas Ericsson

Ordförande fackförbundet Vision Västra Götalandsregionen

ANNONS