Munkedals kommunhus.
”På grund av hög arbetslastning och usla arbetsförhållanden avverkar man chefer i kommunen på löpande band”, skriver insändarskribenten. Bild: Edvin Bergström

Vårdpersonal dränks i arbete efter kommunens beslut

Att säga upp de administrativt arbetande assistenterna inom vård och omsorg är en av de allra största fadäser man gjort i Munkedals kommun. Det har visat sig få enorma konsekvenser.

ANNONS

Man har förlagt assistenternas arbetsuppgifter på enhetscheferna som i sin tur blivit tvungna att delegera uppgifter till vårdpersonalen för att inte kvävas av arbetsbördan. Vårdpersonal får nu ägna sig åt personalrekrytering och sitta på morgonen och ringa runt för att försöka jaga rätt på vikarier när ordinarie personal är sjuk. Det här måste de göra mitt i det hektiska morgonarbetet när tiden är som mest dyrbar.

Schemaläggning, beställningar av förbruknings- och skyddsmaterial, inköp av övriga tjänster och varor, fakturahanteringar, felanmälningar av lokaler, larmsystem, datasystem samt telefoner, är andra uppgifter som tidigare hanterats av assistenterna men som nu ligger på enhetscheferna som delegerar nedåt i hierarkin. Man dränker både chefer och vårdpersonalen i administrativt arbete!

ANNONS

LÄS MER:Stopp för förslag om bättre villkor för vårdanställda

Apropå administrativt arbete får vi förresten passa på att tacka för det nya dokumentationssystemet som vi fick häromveckan. Fint av er att ni gav oss så kort tidsfrist att majoriteten av oss endast fick en knapphändig snabbkurs. En del av oss hann inte få någon genomgång överhuvudtaget om hur det fungerar innan det sattes i bruk. Varför ska ni alltid göra allt i sista sekund? Ni måste ha vetat om i flera månader att ni skulle byta system. Det äventyrar patientsäkerheten när man inte vet hur dokumentationssystemet fungerar eftersom relevant information om vårdtagaren kan komma på villovägar. Nu har vi fått till oss att vi ska lära varandra. Man ska alltså sitta och knepa och knåpa och lista ut hur systemet fungerar och sedan lära en kollega vad man kommit fram till. En får tacka!

På grund av hög arbetslastning och usla arbetsförhållanden avverkar man chefer i kommunen på löpande band. Har nu tappat räkningen på hur många som gått i väggen, blivit långtidssjukskrivna och/eller lämnat in sin avskedsansökan. Den här trenden klättrar nu nedåt i leden.

LÄS MER:Upprörda känslor bland vårdpersonal i Munkedal

X antal undersköterskor planerar i detta nu att säga upp sig så fort de fått nytt arbete i någon annan kommun.

Vi har personal som uppvisar symtom på utbrändhet. Det äventyrar patientsäkerheten när personalen inte har huvudet med sig. Det kan få väldigt allvarliga konsekvenser när man bland annat har ansvar för att dela ut mediciner. Nu får det sannerligen vara nog! Ni tror att ni sparar pengar på att dra ned på personal. I själva verket kommer det här att kosta mer än det smakar när långtidssjukskrivningarna börjar trilla in.

ANNONS

Trött på att ni kör med oss