Det borde gå att utnyttja Lysekilsbanan, menar skribenten.
Det borde gå att utnyttja Lysekilsbanan, menar skribenten. Bild: Ronny B Nilsson

Varför använder inte Preemraff järnvägen till transporter?

Preemraff i Lysekil har låtit förstå att man vill vara en ledande kraft på vägen mot ett hållbart samhälle. Det är därför svårt att förstå varför man hittills inte valt att använda järnväg för sina transporter.

ANNONS

Inte långt från företagets anläggning i Lysekil går den elektrifierade Lysekilsbanan, som alltså skulle kunna erbjuda fossilfria transporter till kunder i hela landet. Detta kan ske antingen genom att anlägga ett stickspår in till anläggningen, eller genom att lasta på lämplig terminal längs banan. Åtminstone delar av företagets produktion borde på detta sätt kunna transporteras trafiksäkert, miljövänligt och fossilfritt.

Att börja använda eldrivna tåg för sina transporter kan också ge företaget goodwill som skulle gå att använda i marknadsföringen – något att fundera på för företagsledningen. Även andra företag i kommunen – och inte minst hamnen – skulle få nytta av en fungerande järnvägstrafik. Men det gäller att agera – om inte trafik kommer i gång riskerar Lysekilsbanan nedläggning och upprivning.

ANNONS

Vän av hållbarhet