Varför är alltid kommunens parkeringsplatser tomma?

Som det är nu så tvingas många parkera bilen utanför området och ändå betala för boendeparkering till kommunen, är det rimligt? frågar sig signaturen.