Bruksskolan är en av skolorna som berörs.
Bruksskolan är en av skolorna som berörs. Bild: Ingvar Spetsmark

Varför dra på oss onödiga kostnader?

SD Munkedal kan bara instämma i att skolan inte ska användas som röstfiske. Det här är ett ämne som är mycket viktigare än så.

ANNONS

Svar till Moderaterna i Munkedal

LÄS MER:Skolan i Munkedal ska inte användas för röstfiske

Det har framkommit att det finns fler möjligheter som tidigare inte blivit framlagda till oss politiker i Munkedal gällande skolenheterna. Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har fått till sig att det inte går att bygga ut de befintliga skolorna Bruksskolan och Munkedalsskolan på grund av platsbrist. Nu har en utredning gjorts som visar att det är fullt möjligt att bygga ut dessa. Besluten som är fattade är alltså grundande på felaktiga uppgifter.

Moderaterna vill trots det bygga ytterligare en enhet utan att ha sett över möjligheterna. Därmed riskerar driftskostnaderna bli högre och resultatet att det blir ännu mindre pengar kvar till kärnverksamheten vilket kommer gå ut över våra barns skolresultat. Menar M att det är att ta ansvar? Våra grundskolor flaggar för att det behövs mer pengar för att klara av sin grundverksamhet. Det som vi enligt lag måste kunna utföra. Ska vi då skaffa oss högre driftskostnader om det finns möjlighet att göra annat?

ANNONS

Vi har fått till fantastiska resultat runt om i kommunen när man renoverat ett flertal skolor. Elever och lärare har fått ändamålsenliga lokaler i befintliga byggnader. Detta bygger för likvärdighet i alla delar av vår kommun. Det är dock inte förvånande att M vill bygga nytt inne i tätorten och vill centralisera verksamheterna.

LÄS MER:Ombyggnad eller nybyggnad – det är frågan i Munkedal

Vi i SD Munkedal tycker det är oerhört positivt om vi kan behålla våra mindre enheter i våra olika kommundelar. Många av våra invånare har bosatt sig på olika områden i kommunen just utefter att det finns skolor och annan service i närhet. Mindre skolor skapar trygghet i synnerhet för yngre barngrupper då man i regel kan ha mindre undervisningsgrupper. Man upptäcker till exempel mobbning lättare på små skolor. Man har också bättre förutsättningar att kunna se varje elevs behov. Att kunna cykla eller gå till sin skola skapar självkänsla och frihet och tillgodoser en del av barnens dagliga fysiska behov.

Det som vi tycker är provocerande är att vissa partier verkar blunda för den information man får serverad för att den inte passar i sin egen politik. Vi anser att man ska ta ansvar på riktigt för våra skattepengar.

Det hänvisas till kostnader som projektet Kungsmark 4–6 har medfört. Det klart att utredningar som är gedigna och realistiska kostar. I slutändan kommer det antingen stå färdigt en ny 4–6-skola på Kungsmark alternativt kommer vi ha två ändamålsenliga renoverade och utbyggda befintliga skolor. Det är positivt och en självklarhet att vi ska ha en klar bild över kostnadsläget på alternativen.

ANNONS

LÄS MER:Moderaterna vill gå vidare trots felaktigt beslutsunderlag om skolan

Oavsett så är det viktigt att alla kort ligger på bordet så kommer det kunna vara ett beslut som sen inte kommer ifrågasättas om och om igen. Vi säger inte att man inte ska bygga en ny skola, vi säger att man ska se över våra möjligheter och göra det bästa för alla våra invånare. Det vi nu som ansvarsfulla politiker ska göra är att lägga en beställning på att få fram en prisbild på de av förvaltningen framlagda alternativa förslagen.

Betyg sitter inte i väggarna.

Louise Skaarnes (SD)

1:e vice ordf barn- och utbildningsnämnden

Mathias Johansson (SD)

Ledamot Barn och utbildningsnämnden

Christoffer Wallin (SD)

Gruppledare