Varför har man en lokal tidning?

Möjligheten att sprida kännedom om aktiviteter i lokalsamhället har nu försvunnit, menar skribenten.