Varför informerar medierna inte om fredliga lösningar?

Varför handlar det bara om mer och mer vapen för att knäcka Putin? menar debattören.

ANNONS

Varför får vi så sällan veta att det finns förslag till fredliga lösningar på detta blodiga krig? Varför handlar det bara om mer och mer vapen för att knäcka Putin? Vad har de stackars ukrainarna gjort för att utsättas för detta? Måste hela Ukraina utplånas för den västerländska demokratins och frihetens skull?

Varför står det inte på löpsedlarna att 66 nationer, representerande mer än hälften av världens befolkning, vid FN:s generalförsamlings möte i september enträget uppmanade till diplomati för att avsluta kriget i Ukraina genom fredliga förhandlingar?

Varför berättar inte svensk TV att professorer, jurister, ekonomer och andra intellektuella från hela världen skickat ut en appell för fred. De manar till diplomati och samtal för att avvärja ett tredje världskrig med kärnvapen. Det gäller också den upptrappande konflikten mellan USA och Kina.

ANNONS

Varför skriver inte tidningarna att Costa Ricas före detta president Oscar Arias, mottagare av Nobels Fredspris, föreslår att USA och Nato erbjuder sig att dra tillbaka sina Natobaser mot att Ryssland lämnar Ukraina i fred? Ryssland har ju sen långt före kriget framfört att man känner sig hotad av Natobaserna nära landets gränser. Oscar Arias är en intensiv förespråkare för diplomati. Costa Rica har inskrivet i sin konstitution att landet inte ska ha någon stående armé.

Svenska medier skrev heller inget om att den finländska fredsrörelsen i början av kriget föreslog att Finland och Sverige skulle avstå från Natomedlemskap och tillsamman med Ukraina bilda en neutral zon mellan Ryssland och Nato.

Nyligen skrev den amerikanske ekonomen Jeffrey Sachs en allvarlig uppmaning till både USA och Ryssland att visa återhållsamhet. Sachs är professor i ekonomi vid universitetet i Columbia och har varit rådgivare åt flera av FN:s generalsekreterare. Han hänvisar till att det redan i mars fanns ett utkast till fredsavtal mellan USA och Ryssland som baserades på icke-utvidgning av Nato, men som avvisades av Zelensky på inrådan av USA. Det brådskar med att komma tillbaka till detta fredsutkast!

Sachs påminner oss om att president Kennedy 1962 avvärjde Sovjets atombombshot, inte genom militära insatser utan genom att lova att dra bort USAs atomraketer i Turkiet, mot att Sovjet drog tillbaka sina på Kuba! Vi är lika nära ett atomkrig nu som då!

ANNONS

Svenska medier måste kunna informera också om sådana ”alternativa” nyheter utan att bli anklagade för att bedriva rysspropaganda. Det måste vara möjligt att fördöma Putins brutala angrepp på Ukraina och samtidigt göra allt för att undvika ett tredje världskrig med kärnvapen. Även om det skulle innebära vissa eftergifter. Eller ska makthavarnas stolthet betalas med miljontals oskyldiga människoliv?

Lena Jarlöv

Skärkäll Hamburgsund

ANNONS