Varför ingen information om Västtrafiks app på Kampenhof?

Jag efterlyser att ni någonstans på Kampenhof informerar om er apps existens för de som har en smartphone, menar signaturen ”Resenär”.