Varför ingen informationstavla vid Kampenhof i Uddevalla?

Varför har informationstavlan tagits ned och de mindre tavlorna i hallen utanför dörrarna till busshållplatserna är släckta, frågar sig signaturen ”Resenär”.