“Varför lämnar hon inte bara?”

Det är en fråga som ofta hörs vid berättelser om mäns våld mot kvinnor, menar debattörer.