"Oss tog det många år att fly från männen som misshandlade oss psykiskt och fysiskt, men vi lyckades och vi lever", skriver fyra drabbade kvinnor.
"Oss tog det många år att fly från männen som misshandlade oss psykiskt och fysiskt, men vi lyckades och vi lever", skriver fyra drabbade kvinnor. Bild: Anders Wiklund/TT

Varför lämnar inte en kvinna sin våldsamme man?

Den man älskar den agar man. Kärlek börjar alltid med bråk. De här gamla citaten som vi slänger oss med kan ifrågasättas – i alla fall i dag – på den internationella dagen mot våld mot kvinnor, instiftad av FN för att belysa de globala problemen med mäns våld mot kvinnor. Men varför går inte en kvinna om hennes man är dum mot henne? Och varför är tre av fyra förövare män?

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kvinnans modersroll och samhällsstatus beskrevs av Rousseau på 1700-talet – han hyllade kvinnan och hennes överlägsna funktion som moder och familjens sammanbindare och menade att hennes egenskaper är en nedärvd förmåga som äger yppersta vikt för människosläktets fortlevnad. Tyvärr har inte mycket ändrats – såväl skola, familj som samhälle fortsätter att omhulda myten – vilket får kvinnor att med överdriven kärlek och omsorg tro att de kan förändra även den värste av förövare. Och i värsta fall stannar de hos män som bryter ned dem bit för bit tills döden skiljer dem åt.

Oss tog det många år att fly från männen som misshandlade oss psykiskt och fysiskt, men vi lyckades och vi lever. För andra har det gått sämre. Många av våra medsystrar har stått ut tills döden befriat dem från deras helvete.

ANNONS

Förmodligen hade många klarat sig bättre om de tidigt lärt sig att säga ifrån redan när killarna tafsade på dem, förminskade dem, hånade dem, kallade dem horor, kränkte dem och talade över dem.

LÄS MER:Anmäld kvinnomisshandel ökar – oklart varför

Vi tror att rätt väg att gå är att tidigt lära flickor att det inte är fel att säga nej och att omsorgen om en man inte är viktigare än omsorgen om sig själv

I stället fortsätter lärare i skolan att placera en flicka mellan två pojkar, i syfte att hon som ansvarstagande ska lugna ner killarna som stökar. 2020 får tjejer fortfarande i skolan och på förskolan höra att killar som drar dem drar i håret eller knuffar dem gör det för att de är kära i dem – ”kärlek börjar alltid med bråk” eller ”den man älskar den agar man.”

Det här kan låta banalt men det är det inte. För dessa små signaler skapar en skev bild av hur vi uppträder mot varandra och som till slut kan skapa både förövare och offer. Vi tror att rätt väg att gå är att tidigt lära flickor att det inte är fel att säga nej och att omsorgen om en man inte är viktigare än omsorgen om sig själv.

1. Redan på förskolan måste man vara uppmärksam på hur man behandlar flickor och pojkar. För det är de små till synes nästan osynliga markörerna som på sikt bidrar till att skapa könsrollen som gör att kvinnor som säger ifrån uppfattas som manshatare.

ANNONS

2. Våga prata om problemet i skolan. Två lovande åtgärdsprogram för gymnasieungdomar är det amerikanska Safe Dates och det kanadensiska Fourth R. Två studier riktades mot psykiskt våld och ett mot sexuellt våld. Hälften av studierna visade att insatserna ledde till minskad risk för ungdomar att utsättas för våld i nära relationer.

3. Det som också behövs är att förstärka skolhälsovården med krav på att skolpsykologer och kuratorer ska finnas tillgängliga som kan hjälpa och stärka unga tjejer att utvecklas till trygga och jämställda individer.

4. Ställ krav på idrottsföreningar om att motverka machokultur, låt det uppdraget genomsyra riktlinjer och villkor för både kommunalt och statligt stöd.

Låt den internationella dagen mot våld mot kvinnor medverka till att skapa en miljö som lär våra döttrar att inte se sig själva som bitchar eller manshatare om de säger ifrån och sätter gränser.

Lena Bivner

Misshandlad av en man och författare till "Helvetet jag kallade kärlek"

Pia Eklund

Misshandlad av en man och författare till "Vi bryter tystnaden"

Maria Blomqvist

Misshandlad av en man och författare till "En vacker dag lämnar jag honom”

Pia Johansson

Misshandlad av en man och medförfattare till "För mitt eget bästa"

ANNONS