Jonas Ericsson
Jonas Ericsson Bild: Vision

Varför ser regionen vissa yrkesgrupper som mindre värda?

Fackförbundet Vision: Dags för ett omtag i OB-frågan

ANNONS

Under de senaste åren har politiken i Västra Götalandsregionen varit inne och naggat i det partsgemensamma arbetet med sina riktade höjningar av ersättningar för obekväm arbetstid. Hur påverkar det de grupper som ställs utanför? Vision har flera yrkesgrupper som måste vara tillgängliga dygnet runt för att säkerställa en fungerande verksamhet och i bakgrunden se till att vården kan utföras utan hinder. Det kan vara IT support, Systemstöd, medicinska sekreterare, telefonister med flera.

LÄS MER:Vårdpersonalens OB-tillägg ökar till 50 procent

GrönBlå samverkan i västra Götaland beslutade i budgeten för 2018 att OB tillägget för vårdpersonal skulle ligga på plus 15 procent och inför 2019 klubbade den politiska majoriteten igenom ett budgetförslag där det beslutades att tillägget för obekväm arbetstid för vårdpersonal skulle höjas till plus 50 procent.

ANNONS

LÄS MER:Grundlönerna i vården måste höjas

Detta förslag exkluderar som tidigare nämnts många yrkesgrupper som redan är ansträngda och vilka när dom ser hur Johnny Magnusson uttalar sig om vårdpersonal säkerligen undrar vad dom är värda?

”Vi tycker att den personalen som ställer upp och tar de här slitsamma passen ska få en ekonomisk förtjänst för det åtminstone. Det ska märkas i plånboken att man ställer upp och tar sådant som inte alla vill eller kan” säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen

Och visst, det är brist på vissa yrkesgrupper inom vården. Men även i yrkesgrupper som medicinska sekreterare med flera är situationen ansträngd och det är svårt att rekrytera.

Vision anser att man ska höja ob-tillägget för alla som arbetar för att västra götalandsregionen ska ha en fungerande verksamhet på kvällar och helger. Att peka ut ett fåtal som värdiga är helt fel väg att gå. Och i slutändan, om man vill rekrytera kompetent personal är det bättre att gå på höjda löner.

Med detta vill Vision att

• Den politiska majoriteten i VGR funderar på vilka signaler den sänder till sina medarbetare då den exkluderar dessa i sina satsningar

• Inför 2020 se över hur man värderar sina medarbetare genom ett omtag i OB-.frågan

ANNONS

• Se över lönestrukturen för alla bristyrken och fråga sig varför det är brist

Jonas Ericsson

Avdelningsordförande, fackförbundet Vision avdelning 282