Vi vill utreda fler alternativ för barnomsorgen i Munkedals kommun, skriver företrädare för M och SD.
Vi vill utreda fler alternativ för barnomsorgen i Munkedals kommun, skriver företrädare för M och SD. Bild: Sara Kirudd

Varför ska barn tvingas in i förskolan?

Dagbarnvårdare i kommunen är en familjär verksamhet som behövs. Under det nuvarande budgetåret för Munkedals kommun finns medel avsatta för detta.

ANNONS

Det som är glädjande är, att det är fler föräldrar som har upptäckt denna verksamhet och att vi ser att efterfrågan för 2022 ser ut att bli mycket större.

Valfriheten för föräldrarna måste stärkas. Alla barn har olika behov som inte alltid går i hand med den ordinarie förskolan.

Likaså måste vi hävda föräldrarnas rätt att bestämma över sina egna barns omsorg innan skolplikten faller in. De senaste 25 åren har den konservativa och familjära tanken om barnuppfostran fått stå tillbaka, till förmån för förslag om lagstadgad förskola redan vid två års ålder samt utökad genusdoktrin i förskolan.

Vi ser behovet av att det finns fler alternativ i kommunen. Vi kommer därav i budget för 2022 att vilja utreda fler alternativ för barnomsorgen i Munkedals kommun.

ANNONS

Louise Skarnes

vice ordförande barn- och utbildningsnämnden (SD)

Frida Ernflykt

ledamot barn och utbildning (M)

Johnny Ernflykt

vice ordförande kommunfullmäktige (M)

Christoffer Wallin

gruppledare (SD)