Varför tar man ned träden på Kungsgatan?

Att man nu tar tag i att fixa till Kungsgatan är ju på ett sätt positivt för Uddevalla men när jag ser att alla träd som växt på gatan har sågats ner ställer jag mig mycket frågande till kommunens agerande!

ANNONS

Det var inte mer än två veckor sedan man kunde läsa i Bohusläningen om:

Nya regler för att ta ned träd. Träd som står på kommunens mark ska bevaras. Därför har kommunen tagit fram nya regler för nedtagning av träd på kommunens mark.

– Vi vill ha kvar stadsträden. De har ju ganska många funktioner för den biologiska mångfalden, för att rena luft och de binder ju både vatten och jord. Dessutom har de stor betydelse för stadsbilden, säger Sofia Ström, kommunekolog i Uddevalla.

För fem år sedan kom nya regler om att kommunen bara ska ta ned träd om de utgör fara för liv och egendom eller om trädet är sjukt.

ANNONS

”Vi tar inte ned träd av estetiska skäl för att de är fula”. Så hur tänkte man här?!

LÄS MER:Gropar, grus och grävmaskiner när centrum rustas upp

Samtidigt har man fällt ner otroligt massa träd som tidigare växte på naturreservatet Bodele. Där det för ett år sedan låg två charmiga hus som passade så fint in i den unika miljön på Bodele men revs ner trots ihärdiga proteseter har man nu skövlat området till en förfulad yta. Tidigare har det varit strikta regler för nertagning av träd inom detta område, när ändrades den regeln?

Förundrad och undrande Uddevallabo

ANNONS