Värna kommunal självstyrelse och lokal demokrati

Det är dags för våra lokala politiska företrädare att säga ifrån och motarbeta idén om centralisering. Det är ett villospår som riskerar att leda demokrati- och välfärdsutvecklingen fel, menar Björn Brorström.