Vart är Svenska kyrkan i Munkedals församling på väg?

Men nu börjar jag allt mer ifrågasätta vad vi håller på med, rättare sagt åt vilket håll de styrande drar, frågar sig skribenter.