Västra Götalands skogar måste klimatanpassas

Träd som inte mår bra klarar inte av att stå emot angrepp från skadeinsekter, svamp och väder på samma sätt, menar debattören.