Västra Götalandsregionen måste agera mot trafficking

Varje år den 18 oktober samlas människor över hela Europa för att motverka människohandel och sex-trafficking. Detta skedde i år även i Göteborg.

ANNONS

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen biföll för två år sedan min motion om att regionen ska utbilda organisationen om människohandelns olika ansikten. Människohandel och trafficking utgör i dag en av de mest lukrativa verksamheterna för kriminella organisationer över hela världen.

Trafficking förekommer för olika ändamål, bland annat tvångsarbete, men i Europa är människohandel för sexuella ändamål i särklass den mest utbredda formen. EU-kommissionen uppskattar att antalet människor som smugglas till eller inom EU uppgår till flera hundra tusen per år. Människohandel innebär allvarliga brott och grova kränkningar av mänskliga rättigheter och är ofta kopplad till den organiserade brottsligheten.

Louise Åsenfors (S)
Louise Åsenfors (S) Bild: Peter Wahlström

Den svenska sexköpslagen har varit ett effektivt verktyg för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Men jämförelser inom Sverige visar att Göteborg är sämre på att lagföra sexbrott jämfört med till exempel Malmö. Samtidigt får vi information om att 45 500 barn angett att de någon gång utsatts för sexuell exponering i Västra Götaland. 10 procent av alla män över 19 år har någon gång köpt sex och de som köper sex blir yngre. Människohandel utgör flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter på många olika nivåer och alla goda krafter måste förenas för att få ett stopp på det sexuella våldet och ge upprättelse till de drabbade.

ANNONS

Vi vet att olika former av människohandel pågår runt oss dagligen, i alla våra kommuner. Människohandel är en fråga som berör oss alla, som kräver att hela samhället agerar. Därför krävs det ett ökat samarbete och samverkan mellan kommuner, region, företag, civilsamhället, utbildningssektorn med flera.

Vi är övertygade om att om vi samarbetar mot en nollvision på sexuell exploatering kan vi få till en förändring. Det handlar om att bryta normaliseringen, det handlar om att bli bättre på att se och stötta de som hamnat i prostitution och det handlar om att lagföra brott mot sexköpslagen.

Därför kommer jag lyfta frågan om Västra Götalandsregionens arbete mot människohandel på nästa regionfullmäktige.

Louise Åsenfors (S)

Vice ordförande Beredningen för mänskliga rättigheter

Västra Götalandsregionen

ANNONS