Resenärer kliver av en buss.
”Västtrafik skyller på att trafikflödet skulle bli lidande, mig veterligen finns det ingen annan organisation som skulle ge bort något gratis på grund av yttre faktorer”, skriver signaturen ME. Bild: Jenny Ingemarsson

Västtrafik har själva bäddat för fuskåkandet

Sedan 2007 har Västtrafik gått från 222 anställda till dagens 406, en ökning med 82,88 procent, och då är inte hundratalet konsulter medräknade. Samtidigt har resandet gått från 210 miljoner resor till dagens 355 miljoner resor, en ökning med 69,05 procent.

ANNONS

Då Västtrafik finansieras till hälften av skattemedel och resterande av biljettintäkter så skulle man kunna tro att beroendet av skattemedel minskat på grund av det ökade resandet. Så är dock inte fallet utan Västtrafik har gått från en självfinansieringsgrad på 56 procent till dagens 50, och utvecklingen fortsätter peka åt fel håll vilket medför att skattebetalarna får skjuta till ytterligare pengar för att täcka tappet i biljettintäkter.

Västtrafik skyller på ett ökat fuskåkande men det har Västtrafik bäddat för själva då de gjort det lättare för personer som väljer att inte betala för sin resa. ”Res 4, betala för 1” är ett strålande exempel på hur fel det kan bli när personer utan insyn i verksamheten bestämmer. Öppen visering som gäller i Göteborg gör det enklare för den som vill åka utan att betala. Västtrafik skyller på att trafikflödet skulle bli lidande, mig veterligen finns det ingen annan organisation som skulle ge bort något gratis på grund av yttre faktorer. För att få bukt med fuskåkandet har Västtrafik anställt hundratalet biljettkontrollanter återigen med fokus på Göteborg. De få kontrollanter som ändå hinner leta sig ut i regionen besitter ingen lokalkännedom och vet heller därför inte vad som behöver kontrolleras.

ANNONS

LÄS MER:Västtrafiks nya förslag: Blippa bankkortet ombord

Genom åren har Västtrafik ålagt trafikoperatörerna mer och mer uppgifter som Västtrafik tidigare haft ansvaret för. Mycket av Västtrafiks tidigare kärnuppgifter är nu outsourcat till andra operatörer så som biljettkontroller, kundtjänst, beställningscentral etcetera. Trafikoperatörerna får ägna mer tid åt rapporter och dokumentation än att tillhandahålla kollektivtrafik till resenärerna.

I anbud behöver trafikoperatörerna ta höjd för mer och mer administrativa tjänster vilket ökar anbudspriser. Pengar som egentligen skulle kunna läggas på fler tursatta fordon för att möjliggöra ett stabilt och högfrekvent kollektivtrafiksystem. Vad gör då Västtrafik? Den administrativa organisationen sväller fortsatt, tjänster skapas till höger och vänster och resurser läggs till stor del på något som inte innebär en förbättring för resenären. Centraliseringen av Västtrafik med fokus på Göteborg har inneburit att Göteborgsfenomen letar sig ut på landsbygd och mindre städer. Varje kommun har sina unika egenskaper och att då centralisera till Göteborg innebär att lokalkännedomen missas.

LÄS MER:Ta hänsyn till er personal, Västtrafik

Jag vill påstå att kommunerna begick ett misstag när ansvaret för kollektivtrafiken lades över på regionen. Lokala kommunpolitiker har ingen makt längre utan får dansa efter regionens pipa som dessutom kan vara i en annan majoritet och i en annan politisk uppfattning än den lokala. Förhoppningsvis nu något som har märkts då Västtrafik genomför massiva besparingar med indragning av trafik som följd och där kommunerna inte har ett dyft att säga till om. En politiker i Svenljunga bestämmer hur kollektivtrafiken ska bedrivas i Trollhättan, Vänersborg eller Uddevalla. Jag kan inte se att en Svenljungabo har något större engagemang hur trafiken i Trestad bedrivs.

ANNONS

Sist men inte minst är det problematiskt att anställda inom Västtrafik och regionen (som upphandlande organisation) sitter som aktieägare i börsnoterade bolag som kör dessa upphandlingar.

Dr Majk is back in town