Får Preem öka sina koldioxidutsläpp och andra hälsofarliga utsläpp kommer många år av klimatarbete att gå förlorade, skriver signaturen Orolig och uppgiven.
Får Preem öka sina koldioxidutsläpp och andra hälsofarliga utsläpp kommer många år av klimatarbete att gå förlorade, skriver signaturen Orolig och uppgiven. Bild: Niclas Jonasson

Vem bryr sig om klimatet vår hälsa och naturen?

I en insändare den 24 juni i Bohusläningen menar skribenten, angående Mark- och miljööverdomstolens godkännande av Preems utbyggnad, att lokala och regionala utsläpp inte har någon direkt klimateffekt, utan att det är den totala globala mängden som räknas.

ANNONS

Vidare menar insändarskribenten att om vi inte har respekt för lagar och rättsväsendet, då kommer det att gå riktigt illa. Ja visst, Preem kringgår lagen om sotningsrening, vilket utgör en hälsofara för oss, men vem bryr sig om det?

När som Brofjorden svallar och brusar då står en fiskares längtan dit ner, sjöng Kjell Krage. Det var Iänge sedan en fiskare längtade dit. Nu är det oljeraffinaderiet Preem, vilket är beläget på fjordens södra sida, som brusar och fiskebåtarna är borta och ersatta med stora fartyg.

Barlastvatten vräks ut i Brofjorden, vilket gör att stränderna kantas av utländska ostronskal. Därmed försvinner blåmusslor och dessutom ejdrarna, eftersom blåmusslor är deras huvudsakliga föda. I vattnet finns även blåskrabbor och märkliga maneter som inte tillhör våra vatten. Vem bryr sig om det?

ANNONS

Historien upprepar sig. På 1970-talet, då man lokaliserade ett oljeraffinaderi i Bohusläns unika och vackra natur, lovordades det arbetstillfällen och att Lysekil skulle bli en blomstrande kommun. Det blev uppenbarligen inte så.

Nu ska Preem "rädda" hela världens klimathot. Alla företags drivkrafter är ekonomi och vinster. I den strävan gäller det, som jag menar, att hitta en framkomlig väg.

Preem har möjlighet till lobbyism, propaganda och utspel i medierna. Först nu reagerar Konsumentverket på reklamfilmer där Gunde Svan är köpt för att springa runt i skogen med några vedpinnar i ryggsäcken och försöka få oss att tro på Preems drivmedels miljönytta. Detta är exempel på ett av alla otydliga åtaganden.

Preems oljeraffinaderi ligger på gränsen till riksintresseområdet "den obrutna kusten" vilken styrs av miljöbalken kapitel 3 och 4, och som sträcker sig från Brofjorden upp till riksgränsen i Norge.

Riskintresseområden är skyddade på grund av sin unika natur. Hela landområdet norr om Brofjorden, mitt emot Preem, styrs av miljöbalken där gränsdragningen ska preciseras med anledning av hur anläggningar som Preem kan upplevas påverka även utanför gränsdragningen, vilket ger gränsen ett starkare värde i sin beskrivning och därmed ett starkare skydd. Vem bryr sig om miljöbalken?

Inte endast en gigantisk utsläppsökning av koldioxid per år är resultatet av en utbyggnad. De ökade halterna av bensen ökar cancerrisken avsevärt även vid låga halter i luften, där barn och gravida är särskilt utsatta.

ANNONS

Fler fartyg vid kajerna sprider koldioxid, svaveloxid och kväveoxid och i vattnet ökar de redan förhöjda värdena av arsenik, zink, uran och ammoniumkväve. Här planerar Preem att dra en 300 meter lång avloppstub i vattnet för att lösa upp gifterna, som då kommer att hamna helt nära gränsen för riksintresseområdet. I detta vatten kommer våra barn helt ovetande att bada. Vem bryr sig om det?

Regeringen ska nu ta ställning till Preems utbyggnad. Under den pågående coronakrisen och diskussionerna om migrationspolitiken finns en risk att politikerna gör det lätt för sig och klubbar igenom utbyggnaden utan att ha tid, ork och engagemang att sätta sig in i vilken teknik Preem menar att de skall "rädda" världens klimathot med.

Får Preem öka sina koldioxidutsläpp och andra hälsofarliga utsläpp kommer många år av klimatarbete att gå förlorade.

Hur blir det med svenska folkets motivation och engagemang att leva klimatsmart? Kommer klimatarbetet att tas på allvar när de som har inflytande inte bryr sig?

Orolig och uppgiven