Greta Thunberg - har ett klimatsamtal.
Greta Thunberg - har ett klimatsamtal. Bild: Paul White

Vem tror längre på Parissiffran 1.5 grader?

Tyvärr Stefan, har miljarder människor fortfarande i vår tid mer tilltro till Koranen och Bibeln än till evolutionsteorin, och inte bidrar religionerna heller till enigheten i världen.

ANNONS

Debatt och replik till Stefan Edman

LÄS MER:Än finns tid att hejda klimat­förändringen

Stefan, rubriken på din senaste klimatreplik, ”Än finns tid att hejda klimatkrisen”, är direkt missvisande. Att ”hejda” en taxi på gatan betyder för flesta människor, liksom för Svenska Akademin, att stoppa bilen. Det kan vi inte göra med klimatkrisen, möjligen lindra den om vi verkligen anstränger oss. Denna insikt är grundläggande och ingen semantisk petitess. Jag hoppas det tydligt kommer att framgå i din kommande klimatbok. Och om någon antyder sig vara expert på klimatkrisen bör man se upp. Sådana finns inte. Därtill är problemet alltför omfattande.

LÄS MER:Miljöfrågan är en civilisationskris

Du skriver att evidens är viktigt för dig, och ger en egen tolkning av ordet evidens som ”vetenskap och klimatrapporter från FN”. Ordet betyder dock ”bevis” enligt samma ordbok som ovan, men några bevis för att havsnivåhöjningen kommer att stanna vid 110 centimeter år 2100 existerar inte. Allt är bristfälligt underbyggda uppskattningar och kompromissantaganden om glaciäravsmältning, och vilar på orealistiska premisser som att ”växthusgashalten skall drastiskt minska”, när den idag lika drastiskt ökar. Det är svårt att sia Stefan, särskilt om framtiden. Några bevis om vår framtid föreligger inte, möjligen om det förflutna. Du lyfter gärna fram siffror som känns tröstrika, (14 000 år – puh, så skönt). Dagsfärska klimatsiffror har dock snabbt visat sig vara passé i morgon, tyvärr åt det sämre. Vem tror längre på Parissiffran 1.5 grader?

ANNONS

LÄS MER:Klimatförändringen pågår och kommer att fortsätta

Om den pågående förödande regnskogsskövlingen tycks vi vara överens, och du nämner skogen och dess ekosystem som för mig även innefattar dess indianska urbefolkning, som jag haft förmånen att få leva tillsammans med i Amazonas under någon tid. Du tar dock inte upp min fråga ur boken ”The Real Owners of the Planet” om vem som bör ses som planetens rättmätige ägare. Frågan är grundläggande men förvisso besvärlig, inte minst ur en religiös aspekt.

För människan som samlare/jägare var människa, djur och växter jämbördiga, och en animistiskt religiös dialog fördes mellan henne och naturen i 200.000 år. Med jordbruksrevolutionen för cirka 10 000 år sedan tystnade denna dialog av olika skäl, och ersattes av en monolog med människoskapade Gudar. Djur och växter, berg, floder och hav tystnade och blev till ägodelar, och människan blev hjälten kring vilken hela universum kretsade.

LÄS MER:Det går att larma om miljön och ändå hoppas!

Tyvärr Stefan, har miljarder människor fortfarande i vår tid mer tilltro till Koranen och Bibeln än till evolutionsteorin, och inte bidrar religionerna heller till enigheten i världen. Enbart av kristendom lär det finnas över 20 000 olika varianter. De traditionella religionerna utgör dessvärre en del av mänsklighetens problem snarare än en lösning. Men visdomens eller ”kärlekens pärlor” som du talar om går alltid att hitta en och annan av mellan sidorna i Koranen, Bibeln eller Vedaböckerna.

ANNONS

LÄS MER:Miljöhistorien lär oss att även klimatkrisen bör kunna lösas

Det känns som vi kanske kommit till vägs ände i just vår klimatdialog, men förhoppningsvis har vi väckt en del tankar att fundera vidare på hos en och annan läsare, vilket är gott nog. Klimatsamtalen lär fortsätta. När vi försöker se in i vår framtid ser vi inte bara en förändring av vår planet utan förhoppningsvis också en förändring av oss själva som art. Människan är utan tvekan ett mycket intelligent däggdjur. För att rädda vår stressade och överbefolkade jord är det nu hög tid att använda denna vår intelligens – fast på ett nytt sätt. Det vore synd om vi skulle misslyckas.

LÄS MER:Det är miljöaktivismen som skapar grön teknik

Sture Boström

Uddevalla

Man kan hämta visdom i Veda-böckerna, som de här männen antagligen har gjort.

LÄS MER:Så mycket positivt händer i klimatfrågan

LÄS MER:Greta väcker oss ur vår tillväxtfixerade tillvaro